Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
34 Wythnos
Cychwyn: 22/09/2021
Gorffen: 06/07/2022
Dydd Mercher
10:00 - 12:45

Cwrs Mynediad Rhan 1 a 2

Cyfeirnod: gd-29388 Cyfunol (hunan astudio ar lein + dosbarth/dosbarth rhithiol)
Mynediad

Bydd y cwrs yma yn cael ei ddysgu trwy Zoom am y flwyddyn a byddwch yn ymuno ag ystafell ddosbarth rhithwir (virtual) dan arweiniad tiwtor. 

Cynnig Cyw Cynnar Os dach chi'n cofrestru ac yn talu cyn diwedd September 2021, dim ond £45 ydy pris y cwrs am y flwyddyn nesaf.  Cofiwch ddefnyddio'r côd WELSH21 pan da chi'n cofrestru er mwyn cael y gostyngiad.

Dyma gwrs ar gyfer dechreuwyr sy’n cyflwyno geirfa a phatrymau iaith syml ac ymadroddion pob dydd.  Mae’r pwyslais ar siarad yr iaith.  Byddwch yn cwblhau Rhan 1 a 2 o gwrs lefel Mynediad (Gogledd Cymru). Byddwch yn treulio awr yn gweithio'n annibynnol cyn y wers a 3 awr yng nghwmni tiwtor a dysgwyr eraill.  Bydd y cwrs yma yn cael ei ddysgu trwy Zoom am y flwyddyn.