Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
34 Wythnos
Cychwyn: 22/09/2021
Gorffen: 06/07/2022
Dydd Mercher
19:00 - 21:00

Cwrs Mynediad Rhan 1

Cyfeirnod: gd-29390 Dosbarth Rhithiol Ar-lein
Mynediad

Bydd y cwrs yma yn cael ei ddysgu trwy Zoom am y flwyddyn a byddwch yn ymuno ag ystafell ddosbarth rhithwir (virtual) dan arweiniad tiwtor. Os dach chi ddim wedi defnyddio Zoom o’r blaen, peidiwch â phoeni, mae’n hawdd iawn. Mi fyddwn ni'n anfon cyfarwyddiadau atoch chi cyn dechrau’r cwrs.

Cynnig Cyw Cynnar Os dach chi'n cofrestru ac yn talu cyn diwedd Medi 2021, dim ond £45 ydy pris y cwrs am y flwyddyn nesaf.  Cofiwch ddefnyddio'r côd WELSH21 pan da chi'n cofrestru er mwyn cael y gostyngiad.

Cwrs Mynediad - Rhan 1 Dyma gwrs ar gyfer dechreuwyr, sy’n cyflwyno geirfa a phatrymau iaith syml ac ymadroddion pob dydd. Mae’r pwyslais ar siarad yr iaith.