Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
1 Wythnos
Cychwyn: 21/09/2020
Gorffen: 23/09/2020
Dydd Llun - Dydd Mercher
10:00 - 16:00

Cwrs Tri Diwrnod

Cyfeirnod: C2106 Prif ffrwd
Canolradd

Canolradd – Defnyddio Dyma gwrs dysgu-o-bell (dan ofal tiwtor ar-lein) sy’n adeiladu ar lefel Sylfaen. Mae’r pwyslais ar siarad yr iaith a’i defnyddio mewn nifer o gyd-destunau gwahanol. Wrth weithio mewn parau, mewn grwpiau ac yn annibynnol, bydd dysgwyr yn cael cyfleoedd niferus i ymarfer eu Cymraeg ac i drochi eu hunain yn yr iaith am 5 awr y dydd dros gyfnod o dridiau. • rhoi a derbyn gwybodaeth bersonol • disgrifio, gan ddefnyddio ystod eang o ansoddeiriau • mynegi barn • deall a defnyddio’r geiriau: hwn, hon, hyn, hwnnw ayb • dysgu’r amser goddefol • llongyfarch, dymuno’n dda a chydymdeimlo â rhywun • ehangu geirfa ac ymadroddion defnyddiol • sgwrsio gyda thrigolion lleol (ar-lein) • adloniant byw cyfrwng Cymraeg (ar-lein)

Bydd pawb sy’n cofrestru ar gyfer y cwrs hwn hefyd yn derbyn 3 sesiwn ‘dal i fyny’ ar-lein gyda thiwtor, yn ogystal ag ‘aduniad dosbarth’ ar-lein yn hwyrach ymlaen yn y flwyddyn!

Cymraeg fydd prif iaith gyfathrebu y cwrs hwn, er bod croeso i fyfyrwyr ddefnyddio Saesneg er mwyn deall agweddau mwyaf cymhleth yr iaith a’r ramadeg.

Cofrestrwch heddiw i gael gostyngiad o 20%. Cod cywcynnar20