Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
34 Wythnos
Cychwyn: 23/09/2021
Gorffen: 07/07/2022
Dydd Iau
19:00 - 21:00

Cwrs Mynediad Rhan 1

Cyfeirnod: gd-29391 Dosbarth Rhithiol Ar-lein
Mynediad

Lleoliad y Cwrs:  Dinbych (Canolfan Iaith Clwyd)

Oherwydd pandemig Cofid-19 byddwn ni’n dysgu ar-lein ym Mis Medi.  Mi fyddwn ni’n dychwelyd i’r ystafell ddosbarth pan fydd hi’n ddiogel i ni wneud hynny. Byddwch yn ymuno ag ystafell ddosbarth rhithwir (virtual) dan arweiniad tiwtor ac yn ddefnyddio Zoom. Os dach chi ddim wedi defnyddio Zoom o’r blaen, peidiwch â phoeni, mae’n hawdd iawn. Mi fyddwn ni'n anfon cyfarwyddiadau atoch chi cyn dechrau’r cwrs.

Cynnig Cyw Cynnar Os dach chi'n cofrestru ac yn talu cyn diwedd Medi 2021, dim ond £45 ydy pris y cwrs am y flwyddyn nesaf.  Cofiwch ddefnyddio'r côd WELSH21 pan da chi'n cofrestru er mwyn cael y gostyngiad.

Cwrs Mynediad - Rhan 1 Dyma gwrs ar gyfer dechreuwyr, sy’n cyflwyno geirfa a phatrymau iaith syml ac ymadroddion pob dydd. Mae’r pwyslais ar siarad yr iaith.