Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
1 Wythnos
Cychwyn: 26/09/2020
Gorffen: 27/09/2020
Dydd Sul, Dydd Sadwrn
10:00 - 16:00

Cwrs Dau Ddiwrnod

Cyfeirnod: C2107 Prif ffrwd
Mynediad

Mynediad – Y Gymraeg ar gyfer rhieni plant cynradd Dyma gwrs dysgu-o-bell (dan ofal tiwtor ar-lein) ar gyfer dechreuwyr, sy’n cyflwyno geirfa a phatrymau syml ac ymadroddion pob dydd oddi mewn i gyd-destun addysg gynradd. Mae’r pwyslais ar siarad, darllen a deall yr iaith sy’n cael ei chyflwyno i blant oed cynradd. Wrth weithio mewn parau, mewn grwpiau ac yn annibynnol, bydd dysgwyr yn cael cyfleoedd niferus i ymarfer eu Cymraeg ac i drochi eu hunain yn yr iaith am 5 awr y dydd dros gyfnod o benwythnos. • creu brawddegau yn yr amser presennol • defnyddio rhifau • dysgu dyddiau’r wythnos, misoedd y flwyddyn, tymhorau • gofyn am bethau • meddiant, e.e. mae gen i/’da fi … • ehangu geirfa ac ymadroddion defnyddiol

Bydd pawb sy’n cofrestru ar gyfer y cwrs hwn hefyd yn derbyn 3 sesiwn ‘dal i fyny’ ar-lein gyda thiwtor, yn ogystal ag ‘aduniad dosbarth’ ar-lein yn hwyrach ymlaen yn y flwyddyn!

Addas ar gyfer pobl sydd ag ychydig o gefndir yn y Gymraeg, ac sy’n gallu gwneud rhai pethau syml fel ynganu, rhifo, cyfarch ac sy’n gwybod rhai geiriau a brawddegau syml. Dysgir y cwrs hwn drwy gyfrwng y Saesneg.

Cofrestrwch heddiw i gael gostyngiad o 20%. Cod cywcynnar20