Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
34 Wythnos
Cychwyn: 14/09/2021
Gorffen: 28/06/2022
Dydd Mawrth
19:00 - 21:00

Cwrs Mynediad Rhan 2

Cyfeirnod: gd-29396 Dosbarth Rhithiol Ar-lein
Mynediad

Bydd y cwrs yma yn cael ei ddysgu trwy Zoom am y flwyddyn a byddwch yn ymuno ag ystafell ddosbarth rhithwir (virtual) dan arweiniad tiwtor. Os dach chi ddim wedi defnyddio Zoom o’r blaen, peidiwch â phoeni, mae’n hawdd iawn. Mi fyddwn ni'n anfon cyfarwyddiadau atoch chi cyn dechrau’r cwrs.

Cynnig Cyw Cynnar Os dach chi'n cofrestru ac yn talu cyn diwedd Gorffennaf 2021, dim ond £45 ydy pris y cwrs am y flwyddyn nesaf.  Cofiwch ddefnyddio'r côd CYW21 pan da chi'n cofrestru er mwyn cael y gostyngiad.

Cwrs Mynediad - Rhan 2 Parhad o’r cwrs ar gyfer dechreuwyr, sy’n cyflwyno geirfa a phatrymau iaith syml ac ymadroddion.

Cwblhaodd y dosbarth hwn Uned 14 yn y llyfr Mynediad cyn yr Haf a bydd yn symud ymlaen o’r pwynt hwnnw ym Mis Medi.