Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
34 Wythnos
Cychwyn: 14/09/2021
Gorffen: 28/06/2022
Dydd Mawrth
10:00 - 13:15

Cwrs Sylfaen Rhan 1 a 2

Cyfeirnod: gd-29397 Dosbarth Rhithiol Ar-lein
Sylfaen

Bydd y cwrs yma yn cael ei ddysgu trwy Zoom am y flwyddyn a byddwch yn ymuno ag ystafell ddosbarth rhithwir (virtual) dan arweiniad tiwtor. 

Cynnig Cyw Cynnar Os dach chi'n cofrestru ac yn talu cyn diwedd Gorffennaf 2021, dim ond £45 ydy pris y cwrs am y flwyddyn nesaf.  Cofiwch ddefnyddio'r côd CYW21 pan da chi'n cofrestru er mwyn cael y gostyngiad. 

Mae’r pwyslais ar siarad yr iaith. Cwrs Sylfaen - Rhan 1 a 2 Dyma gwrs sy’n adeiladu ar lefel Mynediad ac sy’n gofyn am rywfaint o brofiad o’r Gymraeg. Bydd y prif bwyslais ar siarad yr iaith, gyda chyfle i drafod pynciau pob dydd fel y teulu a ffrindiau, gwaith a diddordebau. Byddwch yn cwblhau dwy ran y lefel Sylfaen ar y cwrs hwn.

Cwblhaodd y dosbarth hwn Uned 16 yn y llyfr Mynediad cyn yr Haf a bydd yn symud ymlaen o’r pwynt hwnnw ym Mis Medi.