Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
37 Wythnos
Cychwyn: 14/09/2020
Gorffen: 19/07/2021
Dydd Llun
09:30 - 12:30

Cwrs Uwch i - Rhan 2

Cyfeirnod: gd-20700 Prif ffrwd
Uwch

Lleoliad Y Cwrs: Rhuthun (Ar-lein Dros Dro)

Oherwydd pandemig Cofid-19 byddwn ni’n dysgu ar-lein ym Mis Medi. Mi fyddwn ni’n dychwelyd i’r ystafell ddosbarth pan fydd hi’n ddiogel i ni wneud hynny.  Byddwch yn ymuno ag ystafell ddosbarth rhithwir (virtual) dan arweiniad tiwtor ac yn ddefnyddio Zoom.  Os dach chi ddim wedi defnyddio Zoom o’r blaen, peidiwch â phoeni, mae’n hawdd iawn.  Mi fyddwn ni'n anfon cyfarwyddiadau atoch chi cyn dechrau’r cwrs. 

GOSTYNGIADAU A RHIF CÔD Y GOSTYNGIADAU:

Dychwelwyr 20% - Côd DYCH20 Dysgwyr sy'n dychwelyd i ddysgu am yr ail flwyddyn +.  Os oes bwlch o fwy na blwyddyn yn y dysgu yna nid yw'r dysgwr yn gymwys.

Pensiynwyr sy’n derbyn credyd pensiwn 40% - Côd PEN20

Myfyrwyr sy’n astudio cwrs hyfforddiant gyda choleg neu brifysgol 40% - Côd MYF20

Derbyn Budd-daliadau 40% - Côd BUDD20

Cwrs Uwch 1 Rhan 2 - Dyma gyfle i ymarfer trafod pynciau a themâu o bob math. Byddwch hefyd yn datblygu eich sgiliau darllen, ysgrifennu a gwrando.