Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
30 Wythnos
Cychwyn: 26/09/2018
Gorffen: 12/06/2019
Dydd Mercher
10:00 - 13:00
Lleoliad
Canolfan Fusnes, Bodelwyddan, Ffordd Abergele, Bodelwyddan, LL18 5SX

Dadawgrymeg

Uwch

Dysgwch Gymraeg ar garlam ar un o'n cyrsiau Dysgu Popeth sy'n defnyddio'r dull arloesol Dad-Awgrymeg a welwyd ar y rhaglen deledu Cariad@iaith

Gostyngiadau a Rhif Côd y Gostyngiadau 01 Dychwelwyr 20% Dysgwyr sy’n dychwelyd i ddysgu am yr ail flwyddyn +. Os oes bwlch o fwy na blwyddyn yn y dysgu yna nid yw’r dysgwr yn gymwys. 02 Ymrestru Cynnar cyn Medi 16eg 20% 03 Pensiynwyr yn derbyn Credyd Pensiwn 40% Dogfennau i’w dangos yn y wers gyntaf. 04 Myfyrwyr yn astudio cwrs hyfforddi gyda Choleg neu Brifysgol 40% Cerdyn NUS neu gerdyn adnabod y coleg / y brifysgol i’w dangos yn y wers gyntaf. 05 Credyd Treth Gwaith ; Cymhorthdal Incwm ; Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ; Budd-dal Tai/Treth Y Cyngor ; Lwfans Byw i’r Anabl ; Lwfans Gofalwr ; Lwfans Ceisio Gwaith 40%. Dogfennau i’w dangos yn y wers gyntaf. Pwysig: Ni ellir defnyddio mwy nag un côd disgownt. Os ydych yn gymwys ar gyfer mwy nag un o’r codau disgownt uchod defnyddiwch yr un sydd yn cynnig y disgownt uchaf.