Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
37 Wythnos
Cychwyn: 16/09/2020
Gorffen: 07/07/2021
Dydd Mercher
09:30 - 12:30

Cwrs Uwch ii - Rhan 1

Cyfeirnod: gd-20704 Dosbarth rhithiol ar lein
Uwch

Lleoliad Y Cwrs: Ar-lein

Oherwydd pandemig Cofid-19 byddwn ni’n dysgu ar-lein ym Mis Medi.

Byddwch yn ymuno ag ystafell ddosbarth rhithwir (virtual) dan arweiniad tiwtor ac yn ddefnyddio Zoom.  Os dach chi ddim wedi defnyddio Zoom o’r blaen, peidiwch â phoeni, mae’n hawdd iawn.  Mi fyddwn ni'n anfon cyfarwyddiadau atoch chi cyn dechrau’r cwrs. 

GOSTYNGIADAU A RHIF CÔD Y GOSTYNGIADAU:

Dychwelwyr 20% - Côd DYCH20 Dysgwyr sy'n dychwelyd i ddysgu am yr ail flwyddyn +.  Os oes bwlch o fwy na blwyddyn yn y dysgu yna nid yw'r dysgwr yn gymwys.

Pensiynwyr sy’n derbyn credyd pensiwn 40% - Côd PEN20

Myfyrwyr sy’n astudio cwrs hyfforddiant gyda choleg neu brifysgol 40% - Côd MYF20

Derbyn Budd-daliadau 40% - Côd BUDD20

Cwrs Uwch 2 Rhan 1 - Dyma gyfle i ymarfer trafod pynciau a themâu o bob math. Byddwch hefyd yn datblygu eich sgiliau darllen, ysgrifennu a gwrando.

Bydd y cwrs yn cychwyn ar Uned 21 o’r Cwrs Uwch 1