Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
34 Wythnos
Cychwyn: 16/09/2021
Gorffen: 30/06/2022
Dydd Iau
19:00 - 21:00

Cwrs Canolradd Rhan 1

Cyfeirnod: gd-29409 Dosbarth Rhithiol Ar-lein
Canolradd

Oherwydd pandemig Cofid-19 byddwn ni’n dysgu ar-lein ym Mis Medi. Fodd bynnag, byddwn yn ystyried symud gwersi i leoliad ffisegol yn nes ymlaen os yw pob aelod o ddosbarth yn dymuno gwneud hynny. Byddwch yn ymuno ag ystafell ddosbarth rhithwir (virtual) dan arweiniad tiwtor ac yn ddefnyddio Zoom. Os dach chi ddim wedi defnyddio Zoom o’r blaen, peidiwch â phoeni, mae’n hawdd iawn. Mi fyddwn ni'n anfon cyfarwyddiadau atoch chi cyn dechrau’r cwrs.  

Cynnig Cyw Cynnar Os dach chi'n cofrestru ac yn talu cyn diwedd Gorffennaf, dim ond £45 ydy pris y cwrs am y flwyddyn nesaf. Cofiwch ddefnyddio'r côd CYW21 pan da chi'n cofrestru er mwyn cael y gostyngiad.

Cwrs Canolradd - Rhan 1 Dyma gwrs sy’n adeiladu ar lefel Sylfaen ac sy’n addas ar gyfer pobl sy’n gyfarwydd â phrif batrymau’r Gymraeg. Bydd cyfle i ddatblygu sgiliau sgwrsio, gydag ychydig mwy o waith ysgrifennu, darllen a gwrando.

Cwblhaodd y dosbarth hwn Uned 21 yn y llyfr Sylfaen cyn yr Haf a bydd yn symud ymlaen o’r pwynt hwnnw ym Mis Medi.