Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cyfres Amdani - Lefel Canolradd (Intermediate)

Mae'r holl lyfrau yma ar gael i'w prynu ar-lein ar www.gwales.com

All of these books are available to buy online at www.gwales.com

Casgliad o storïau byrion sy’n llawn hiwmor.

A collection of short stories with a good pinch of humour.

Nofel ysgafn am ddyn ifanc sy’n syrthio mewn cariad â’i diwtor Cymraeg, er gwaetha’r gwahaniaeth oed sydd rhyngddynt.

A light-hearted novel about a young man who falls in love with his Welsh tutor, despite the age gap between them.

Mae rhamant yn blodeuo rhwng Megan a Huw, sy’n byw ym mhentref bach Tredafydd yn Ne Cymru, ond a fydd eu cariad yn ddigon i oresgyn sefyllfaoedd anodd?

Romance blossoms between Megan and Huw, who live in the small town of Tredafydd in South Wales, but will their love be enough to conquer difficult circumstances?

Hanes Nigel Owens, o’i blentyndod i’w yrfa fel un o reffaris rygbi gorau’r byd.

Read Nigel Owens’ life story,  from his childhood to his career as a top level rugby referee.

Stori ddirgelwch afaelgar am lofruddiaethau ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

A gripping murder mystery set in the usually serene and peaceful Brecon Beacons National Park.

Mae Richard Williams yn ysgrifennu am 20 o arwyr sy wedi newid Cymru a’r byd. Mae’r bobl yma i gyd wedi marw erbyn hyn.

Richard Williams writes about 20 heroes who have transformed Wales and the world. These people are no longer with us.

Nofel iasoer am Sara, tiwtor Cymraeg i grŵp o bobl o Loegr sy'n penderfynu ymgartrefu yng nghefn gwlad Gwynedd ac sy'n awyddus i ddechrau ymdoddi i'r gymuned newydd.

A thriller story about Sara, a Welsh tutor to a group of people from England who have settled in rural north-west Wales and who are eager to integrate into their new community.

Casgliad o 10 stori fer i ddysgwyr gan ddysgwyr. Mae gan bob stori dro yn ei chynffon.

A collection of short stories written for Welsh learners by Welsh learners. Each story has a twist in the tale. 

Mae Lisa o’r Hendre'n cael ei siomi gan ei chariad, ac yn hiraethu am gael teulu.  Mae’n cymryd rheolaeth o’i bywyd ac un diwrnod, mae hi’n mynd i Ffair y Bala...

Lisa o’r Hendre is disappointed in her boyfriend, and longs to have a family.  She takes control of her life and one day, she goes to Ffair y Bala...