Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cyfres Amdani - Lefel Uwch (Advanced)

Mae'r holl lyfrau yma ar gael i'w prynu ar-lein ar www.gwales.com

All of these books are available to buy online at www.gwales.com

Casgliad o straeon byrion am gymeriadau cymhleth fydd yn siŵr o aros yn y cof.

A collection of diverse, thought-provoking short stories about complex characters.

Stori emosiynol am ddwy chwaer sy’n ceisio dod i delerau gyda chyflwr dementia eu mam.

An emotional story about two sisters trying to come to terms with their mother’s dementia.

Nofel gomic am droeon trwstan Katie sydd newydd symud i Gymru gyda’i gŵr, Dylan.

A light-hearted novel, filled with comic twists and turns, about Katie who has just moved to Wales with her husand, Dylan.

Casgliad o straeon byrion amrywiol sy’n rhoi blas ar sawl genre a steiliau gwahanol o ysgrifennu - o’r arswydus i’r ffraeth.

A collection of short stories comprising different styles of writing and genres - from horror to humour and modern-day narratives.

Nofel afaelgar am ddamwain car ar ffordd gefn yng nghefn gwlad Cymru. Beth yw’r cysylltiad rhwng y tri char sydd wedi eu heffeithio?

A gripping novel about a car crash on the backroads of rural Wales. What connects the three cars involved?

Mae Rob a'i ddau blentyn yn symud i fyw i dŷ ei fodryb, ac yn dechrau bywyd newydd fel tad sengl. Nofel lawn hiwmor, gyda nifer o themâu cyfoes.

Rob and his two children move to live in his aunt's house, as he embarks on a new life as a single father. A humorous novel, with many contemporary themes.