Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cymraeg yn y Cartref

Croeso!

Eisiau dysgu mwy o Gymraeg i ddefnyddio adre’ gyda’ch plant?

Mae cyrsiau Cymraeg yn y Cartref newydd ar gyfer dechreuwyr yn dechrau cyn bo hir:

  • Mae'r cyrsiau yn addas ar gyfer rhieni a gofalwyr plant hyd at 11 oed.
  • Mae'r cyrsiau yn cael eu cynnal mewn dosbarthiadau rhithiol – mae hyn yn golygu dysgu gyda dysgwyr eraill a thiwtor, gan ddefnyddio platfform digidol fel Zoom, Teams neu Skype ar gyfrifiadur.
  • Mae cyrsiau yn dilyn y tymor ysgol.
  • Dim ond 1.5 awr yr wythnos.
  • Pris arbennig o £20.
Cymraeg yn y Cartref

Gallwch ddewis y diwrnod a’r amser sy’n eich siwtio chi orau o’r opsiynau isod.  Nodwch os dych chi eisiau dysgu iaith y De neu iaith y Gogledd.

Unwaith i chi ddewis eich diwrnod ac amser, byddwch yn cael eich cyfeirio i dudalen ‘cofrestru ar gwrs’ y bydd yn rhaid i chi ei chwblhau.  Bydd eich darparwr cyrsiau lleol yn cysylltu gyda chi gyda mwy o fanylion ac i drefnu taliad – dim ond £20.

Tafodiaith

Diwrnod ac amser

De

Gogledd

Nos Fercher

De 

Gogledd

Bore Gwener

Mae cyrsiau eraill ar gael, gan gynnwys ein sesiynau dysgu anffurfiol ar gyfer rhieni a gofalwyr, Clwb Cwtsh, a chyrsiau blasu ar-lein am ddim.

Gallwch hefyd gysylltu gyda’ch darparwr cyrsiau lleol am opsiynau eraill, defnyddiwch ein chwilotwr cyrsiau neu e-bostiwch swyddfa@dysgucymraeg.cymru