Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cyrsiau i Ddechreuwyr

Croeso

Mae cyrsiau newydd ar gyfer dechreuwyr, o’r enw cyrsiau lefel ‘Mynediad’ neu ‘Entry’, yn dechrau ym mis Medi.  Gall dysgwyr ddilyn cwrs Mynediad Rhan 1 mewn blwyddyn, neu ddilyn cwrs Mynediad Rhan 1 a Rhan 2 mewn blwyddyn, os ’dyn nhw eisiau dysgu’n gynt.

Bydd y mwyafrif o gyrsiau Mynediad yn cael eu dysgu ar-lein, mewn dosbarthiadau rhithiol.  Mae’n bosib bydd cyrsiau mewn rhai ardaloedd ar gael mewn dosbarthiadau ‘go iawn’.

Mae cyrsiau Mynediad ar gael yn ystod y dydd neu’r nos.  Mae rhai cyrsiau Mynediad ar gael fel cyrsiau wythnos neu bythefnos o hyd.

Mae disgownt 50% yn cael ei gynnig ar gyrsiau Mynediad newydd – defnyddiwch y côd ‘WELSH21’ wrth gofrestru a thalu.  Dim ond £45 ar gyfer y flwyddyn gyfan.

draig

Os oes unrhyw gwestiynau, e-bostiwch swyddfa@dysgucymraeg.cymru. I ffeindio cwrs Cymraeg ar lefelau dysgu eraill, cliciwch yma.

Pob lwc gyda’r dysgu!