Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Dathlu Darllen Cymraeg

Eleni am y tro cyntaf ’dyn ni’n cynnal Amdani – Gŵyl Ddarllen Dysgu Cymraeg, rhwng 4-11 Mawrth.  

Nod yr ŵyl yw annog dysgwyr i ddefnyddio a mwynhau eu Cymraeg trwy ddarllen llyfrau, cylchgronau a gwefannau. 

Mae’r ŵyl yn dathlu’r gyfres o lyfrau i ddysgwyr, 'Amdani', sy’n cynnwys teitlau amrywiol, o hunan-gofiannau a nofelau serch i lyfrau llawn hiwmor a straeon byrion.

Yn ystod yr ŵyl, byddwn ni’n gweithio gyda’r Eisteddfod Genedlaethol i gyhoeddi stori fideo newydd sbon gan yr awdur, Llŷr Gwyn Lewis, a cherdd fideo newydd gan Terwyn Tomos.

Bydd straeon fideo o’r llyfrau Agor y Drws a Ffenest yn cael eu dangos pob dydd ar dudalen Facebook yr Eisteddfod Genedlaethol (cliciwch yma i weld amserlen y straeon fideo).  Bydd podlediad newydd gyda’r awdur Manon Steffan Ros, a fideo gyda’r storiwraig, Fiona Collins, enillydd Dysgwr y Flwyddyn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019. Bydd Fiona yn sgwrsio gyda’r cyflwynydd, Nia Parry. 

Cliciwch yma i weld amserlen yr ŵyl

amdani

Sŵn y Stori

Eisteddwch yn ôl a mwynhewch y straeon sy'n cael eu hadrodd yn y fideos isod. 

Podlediad

Podlediad Gŵyl Ddarllen Dysgu Cymraeg: Y ddysgwraig Gosia Rutecka sy’n holi’r awdures Manon Steffan Ros am ei gwaith.

Cliciwch ar y teitlau isod am gopi pdf o waith newydd sbon gan Terwyn Tomos a Llŷr Gwyn Lewis.

'Geiriau' gan Terwyn Tomos (Cerdd)

'Robot Wars a Datganoli' gan Llŷr Gwyn Lewis (Stori Fer)

Diolch i’n partneriaid - Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Cyngor Llyfrau Cymru, Golwg 360, BBC Radio Cymru/Cymru Fyw – a chofiwch ddilyn ni ar Twitter, Facebook ac Instagram am newyddion diweddara’r ŵyl.

Ymunwch yn y sgwrs! #Amdani #TrwynMewnLlyfr #carudarllen #rhannwchstori

Beth am rannu llun clawr neu ddyfyniad o'ch hoff lyfr Cymraeg yn ystod yr wythnos? Pa lyfr neu straeon byrion 'dych chi'n hoffi darllen? Cofiwch y tag @learncymraeg