Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Dewch i ddathlu cynllun Siarad!

Mae Siarad, y cynllun sy’n paru dysgwyr gyda siaradwyr Cymraeg, yn dathlu ei ben-blwydd yn 3 oed, ac mae gwahoddiad i barau sy’n cymryd rhan i ddod i noson ‘Cwis a Chlonc’ arbennig.

Mae’r noson yn cael ei chynnal yn rhithiol am 7.00pm nos Iau, 15 Gorffennaf.  Bydd cyfle i gwrdd â pharau eraill a mwynhau cwis.

I archebu eich lle, llenwch y ffurflen isod. Byddwn yn rhannu dolen zoom gyda chi yn agosach at y dyddiad.

siarad
siarad