Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Digwyddiadau

Digwyddiadau'r Ganolfan

Mae'r Ganolfan yn cynnal sawl digwyddiad cenedlaethol bob blwyddyn. Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae'r rhan fwyaf o'r digwyddiadau wedi bod yn rhithiol sy'n golygu bod llawer o gynnwys Dysgu Cymraeg i'w fwynhau ar-lein.

Ar Lafar

Cafodd yr ŵyl i ddysgwyr, Ar Lafar, ei chynnal ar-lein eleni, ar dudalen Facebook y Ganolfan.

Rhestr chwarae fideos Ar Lafar - cliciwch uchod am deithiau rhithiol yng Nghastell y Waun a Chastell Erddig; cael blas ar fywyd yn ‘Fron Haul’, tai’r chwarelwyr yn yr Amgueddfa Lechi; a chyfle i wneud crefftau a choginio.

Diolch i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Amgueddfa Cymru, a'r Llyfrgell Genedlaethol Cymru am fod yn rhan o'r ŵyl eleni. 

Amdani

Mae Amdani – Gŵyl Ddarllen Dysgu Cymraeg yn dathlu’r gyfres o lyfrau i ddysgwyr, 'Amdani', sy’n cynnwys teitlau amrywiol, o hunan-gofiannau a nofelau serch i lyfrau llawn hiwmor a straeon byrion.

Cafodd yr ŵyl ei chynnal dros Facebook eleni. Cliciwch isod i weld yr holl straeon-fideo a rannwyd yn ystod yr ŵyl.

Rhestr chwarae Amdani

Gigs Dysgu Cymraeg 

Eisteddwch yn ôl i fwynhau ein gigs diweddar gyda'r cerddorion, Dafydd Iwan a Gwyneth Glyn. 

 

Digwyddiadau sy'n lleol i chi 

Mae'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn gweithio gydag 11 o ddarparwyr cyrsiau ledled Cymru. Cliciwch ar y dolenni isod i ddod o hyd i weithgareddau Dysgu Cymraeg yn eich ardal chi.

Mae Dysgu Cymraeg Caerdydd yn darparu cyrsiau yn y brifddinas.
Mae Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe yn darparu cyrsiau yn Abertawe, Port Talbot a Chastell Nedd.
Mae Dysgu Cymraeg Y Fro yn darparu cyrsiau ym Mro Morgannwg.
Mae Dysgu Cymraeg Morgannwg yn darparu cyrsiau yn Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf a Phen-y-Bont ar Ogwr.
Mae Dysgu Cymraeg Gwent yn darparu cyrsiau yng Nghaerffili, Torfaen, Blaenau Gwent, Casnewydd a Sir Fynwy.
Mae Dysgu Cymraeg Sir Benfro yn darparu cyrsiau yn Sir Benfro.
Mae Dysgu Cymraeg Sir Gâr yn darparu cyrsiau yn Sir Gaerfyrddin.
Mae Dysgu Cymraeg Ceredigion - Powys - Sir Gâr yn darparu cyrsiau yn y canolbarth a Sir Gaerfyrddin.
Mae Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin yn darparu cyrsiau yng Ngwynedd, Môn a Chonwy.
Mae Dysgu Cymraeg Gogledd Ddwyrain yn darparu cyrsiau yn Sir y Fflint, Sir Ddinbych a Wrecsam.
Mae Dysgu Cymraeg Nant Gwrtheyrn yn darparu cyrsiau preswyl yn 'y Nant', canolfan arbennig ym Mhen Llŷn.