Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Digwyddiadau'r Eisteddfod AmGen

Whodunnit

Noson Whodunnit

O na, mae rhywun wedi llofruddio’r tiwtor Gwenda Gramadeg!

Dewch i ddatrys y cliwiau a mwynhau noson rithiol, llawn hwyl.

Lefelau Canolradd, Uwch, a Hyfedredd ar nos Fawrth, 3 Awst am 8.00pm.

Lefelau Mynediad 2/Sylfaen ar nos Fercher 4 Awst am 8.00pm.

 

Sgwrs dros baned

Sgwrs dros Baned

Dewch i fwynhau sgyrsiau diddorol gyda’n gwesteion arbennig yn ystod yr Eisteddfod AmGen.

Bob dydd am 10.30am, rhwng 2-6 Awst, bydd y cyflwynydd Hanna Hopwood yn holi gwestai ar zoom.

Bydd cyfle i’r dysgwyr (lefelau Canolradd, Uwch, Hyfedredd) holi cwestiynau hefyd.