Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Dysgu Rhithiol yn ôl Pwnc Addysg Uwch

Cyrsiau Dwys mewn grŵp, dan arweiniad Tiwtor
Hunan-astudio gyda Chefnogaeth

Dyma gyfle i ddilyn cwrs lefel gyflawn gydag eraill sy'n dilyn astudiadaethau tebyg i ti.

Bydd y cyrsiau yma yn rhai mewn grŵp, dan arweiniad tiwtor, ac yn cael eu cynnal rhithiol.

Y nod ydy dod â myfyrwyr sy'n astudio yr un pynciau ynghyd, er mwyn i'r gwersi gael eu teilwra i'ch anghenion pynciol chi. Os na fydd niferoedd digon uchel o u pwnc, bydd modd cyfuno myfyrwyr pynciau gwahanol gyda'i gilydd.

Mae'r math hwn o gwrs ar gael ar bob lefel. Mae lefelau Mynediad, Sylfaen a Chanolradd yn gyfwerth â tua 120 awr o ddysgu.

 

Dangos Diddordeb

Eisiau'r manylion diweddaraf am unrhyw gyfleoedd newydd? Llenwa'r ffurflen isod i gofrestru dy ddiddordeb. Byddwn yn anelu at ddarparu cyfleoedd newydd ar sail y wybodaeth byddwn yn casglu, felly cofia roi cymaint o wybodaeth â phosib er mwyn i ni allu cynnig yr hyn sydd fwyaf addas i ti.

Cofrestru Diddordeb

Os wyt ti rhwng dwy sefyllfa (e.e. rhwng ysgol a phrifysgol), dewisa'r un fydd yn wir i ti nesaf / If you're between two situations (e.g. between school and university), select the one that will be true next).
Cliciwch isod i ddysgu mwy am y lefelau / Click below to learn more about the levels.

Dewiswch y dull(iau) dysgu sydd o ddiddordeb i chi. / Choose the learning method(s) of interest to you.