Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Eisteddfod T

Croeso i safle'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ar faes rhithiol Eisteddfod T. 

Mae'r Ganolfan yn cynnig cyrsiau Dysgu Cymraeg i oedolion, sy'n cael eu cynnal gan rwydwaith o ddarparwyr cyrsiau. 'Dych chi'n gallu dod o hyd i gwrs yma.

Dewch i fwynhau'r Gymraeg gyda ni...

Eisteddfod
Darparwr lleol

Defnyddio'r Gymraeg 

Oeddech chi'n gwybod bod gan y Ganolfan nifer o raglenni ac adnoddau i'ch helpu chi fwynhau siarad ac ymarfer y Gymraeg? Am fwy o syniadau, cliciwch yma. 

Cynllun 'Siarad'

Mwynhau eich Cymraeg

Adnoddau Digidol

Cyrsiau Blasu

 

 

Adnoddau

Dysgwr y Flwyddyn 2020

Enillodd Rosina Jones, neu Rosie, Fedal y Dysgwr yn Eisteddfod T 2020.  Ar y pryd, roedd hi’n ddisgybl blwyddyn 13 yn Ysgol Uwchradd Caerdydd yn astudio Cymraeg, Hanes a Ffrangeg. 

Ble mae Rosie nawr? 

rosie

Gigs Dysgu Cymraeg 

Camwch i mewn i'n pabell gigs rhithiol i fwynhau perfformiadau gan Gwyneth Glyn a Dafydd Iwan. 

Syniadau gwrando, gwylio a darllen

Croeso i gornel stori ein safle. Beth am bori trwy gylchgronau a llyfrau, gwrando ar bodlediad Dysgu Cymraeg, neu wylio stori-fideo Amdani? 

Blogs 

Liz Learns Welsh

Ar hyn o bryd mae Liz Day yn astudio gyda Dysgu Cymraeg Caerdydd. Darllenwch am ei phrofiadau yn dysgu Cymraeg yn y blog hwn.

Sôn am Lyfra' 

Mae Sôn am Lyfra' yn darparu adolygiadau dwyieithog o lyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc.

Bethan Gwanas yn mwydro am lyfrau

Mae'r awdur a'r tiwtor Cymraeg, Bethan Gwanas, yn adolygu pob math o lyfrau ar ei gwefan. Dilynwch y ddolen i ddarllen mwy. 

Llyfrau

Cyfres Amdani

Cliciwch uchod i weld holl lyfrau Amdani, y gyfres boblogaidd i ddysgwyr. 

Straeon-fideo

Mae gan yr Eisteddfod Genedlaethol restr chwarae ar YouTube o straeon-fideo cyfres Amdani. 

Podlediadau

Dydd Miwsig Cymru: Rhys Meirion

Rhiannon Norfolk, dysgwr a thiwtor gyda Dysgu Cymraeg Y Fro, sy’n holi’r canwr a’r cyflwynydd Rhys Meirion.

Gŵyl Ddarllen Dysgu Cymraeg: Manon Steffan Ros

Y ddysgwraig Gosia Rutecka sy’n holi’r awdures Manon Steffan Ros am ei gwaith.

*Ar gael ar blatfformau ffrydio poblogaidd.

 

Cylchgronau

Golwg

Cylchgrawn newyddion wythnosol. Mae modd prynu Golwg yn y siopau, neu'n ddigidol ar ap Golwg. Cofiwch am wefan Golwg 360 hefyd.

Lingo

Cylchgrawn i ddysgwyr sy'n cynnwys erthyglau hawdd eu deall, straeon a newyddion am Gymru. 

Bore da

Cylchgrawn llawn lliw a chyffro i ddysgwyr neu siaradwyr newydd Cyfnod Allweddol 2.

Cip

Dewch i fwynhau cystadlaethau, posau, gwobrau, jôcs a llawer iawn mwy - i ddarllenwyr 7-12 oed. 

Iaw

Beth am danysgrifio i gylchgrawn cyfoes i ddysgwyr oed uwchradd sy'n cynnig cyfleoedd ysgrifennu a golygu i'r darllenwyr?

Diolch am ymweld â safle'r Ganolfan. Gallwch ddod o hyd i'r holl adnoddau a chyrsiau Dysgu Cymraeg ar ein gwefan. Beth am greu cyfrif gyda ni neu ein dilyn ar y cyfryngau cymdeithasol? 'Dyn ni hefyd ar instagram - dewch i ddweud helo. #dysgucymraeg #learnwelsh

Mwynhewch Eisteddfod T - hwyl am y tro!