Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Pa fath o gwrs?

Cyrsiau Dysgu Cymraeg

Mae cyrsiau Dysgu Cymraeg ar gael mewn cymunedau ledled y wlad, yn ystod y dydd neu gyda'r nos. Mae modd cyfuno dysgu yn y dosbarth gyda dysgu ar-lein neu ddilyn cyrsiau dwys. Mae'r cyrsiau yn cael eu cynnal gan 11 darparwr cwrs y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Mae rhestr o'r darparwyr ar y dudalen yma. Cliciwch ar y darparwr yn eich ardal chi am fwy o wybodaeth neu chwiliwch am gwrs yma.

Gallwch hefyd ddod o hyd i gyrsiau preswyl yn Nant Gwrtheyrn, canolfan arbennig wedi’i lleoli mewn hen bentref chwarelyddol ar arfordir gogleddol Penrhyn Llŷn yng ngogledd orllewin Cymru.

Mae cyrsiau Cymraeg i’r Teulu yn helpu rhieni i siarad Cymraeg gyda phlant sy’n ifancach na saith oed. Mae cyrsiau Cymraeg Gwaith - sydd wedi'u hariannu'n llwyr - ar gael mewn gweithleoedd ar draws Cymru.  

Os dych chi'n athrawes neu’n athro, efallai bydd yn bosib i chi ddilyn cwrs Cymraeg mewn Addysg.  

Clwb Cwtsh

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a Mudiad Meithrin yn cydweithio i gyflwyno cyrsiau blasu Cymraeg rhad ac am ddim ar gyfer teuluoedd o'r enw Clwb Cwtsh

Mae'r Clwb Cwtsh yn cyflwyno teuluoedd i eirfa ac ymadroddion sy’n berthnasol i fagu plant ifanc ac mae'r dysgwyr yn cael eu hannog i ddefnyddio’u Cymraeg gyda’u plant o’r cychwyn cyntaf. Yn ystod y cwrs, mae adloniant ar gael i blant. 

Pa lefel?

Dych chi'n siarad tipyn bach o Gymraeg? Efallai aethoch chi i ysgol Gymraeg ond dych chi ddim wedi siarad yr iaith ers amser ac eisiau ymarfer? Beth bynnag eich lefel, bydd cwrs ar gael. Mae cyrsiau Cymraeg ar gael ar bum lefel - gwyliwch y fideo isod neu mae mwy o wybodaeth yma.  Os dych chi eisiau trafod ymhellach, mae croeso i chi ebostio swyddfa@dysgucymraeg.cymru