Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Pa fath o gwrs?

Cyrsiau Dysgu Cymraeg

Mae cyrsiau Dysgu Cymraeg ar gael mewn cymunedau ledled y wlad, yn ystod y dydd neu gyda'r nos. Mae modd cyfuno dysgu yn y dosbarth gyda dysgu ar-lein ac o bell neu ddilyn cyrsiau dwys.

Mae'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn gweithio gydag 11 o ddarparwyr cwrs ledled Cymru. Mae rhestr o'r darparwyr ar gael yma ac mae modd chwilio am gwrs yma.

Mae cyrsiau Cymraeg ar gael ar bum lefel - gwyliwch ein fideo neu mae mwy o wybodaeth yma. 

Gallwch brynu copïau o’n llyfrau cwrs mewn siopau Cymraeg lleol neu ddefnyddiwch y dolenni isod:

Os dych chi eisiau trafod ymhellach, mae croeso i chi ebostio swyddfa@dysgucymraeg.cymru

Dod o hyd i gwrs

Cymraeg Gwaith

Cymraeg Gwaith

Mae Cymraeg Gwaith yn cefnogi deatblygiad sgiliau Cymraeg at bwrpas gwaith. Beth am ddechrau trwy roi cynnig ar ein cyrsiau blasu ar-lein sy'n rhad ac am ddim yma?

Clwb Cwtsh

Clwb Cwtsh

 

Dych chi wedi clywed am Clwb Cwtsh? Cyrsiau blasu Cymraeg rhad ac am ddim ar gyfer teuluoedd yw Clwb Cwtsh. I wybod mwy am sesiynau Clwb Cwtsh yn eich ardal chi, cliciwch yma.

Cyrsiau Preswyl

Nant Gwrtheyrn

Chwilio am gwrs preswyl? Mae cyrsiau preswyl ar gael yn Nant Gwrtheyrn, sef y ganolfan iaith a diwylliant, sydd wedi ei lleoli ar arfordir gogleddol Penrhyn Llŷn yng ngogledd orllewin Cymru.