Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Sesiwn flasu rad ac am ddim

Dyddiad: 6ed Medi 2021
Amser: 19:00yh
Pris (£): Mae'r digwyddiad am ddim!
Disgrifiad:
  • Byddwch chi’n mwynhau cyflwyniad hanner awr i'r Gymraeg.
  • Cyflwyniad i eirfa ac ymadroddion pob dydd
  • Ymunwch â ni am sgwrs fer ysbrydoledig gyda Bardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn.

Mae croeso cynnes i bawb!

Mae gwers flasu rithiol yn cael ei chynnig am ddim i bobl sydd â diddordeb i ddysgu Cymraeg.  Mae’r wers yn cael ei chynnal am 7.00pm ddydd Llun, 6 Medi – bydd cyflwyniad i eirfa ac ymadroddion pob dydd, yn ogystal â chyfle i wrando ar siaradwr gwadd arbennig.  Bydd mwy o wybodaeth am gyrsiau newydd sbon sy’n dechrau ym mis Medi, a bydd dysgwyr yn derbyn côd arbennig i gael disgownt 50% ar bris cwrs, dim ond £45 ar gyfer y flwyddyn.

I gofrestru, mae’n rhaid clicio ar y darparwr cyrsiau sy’n lleol i chi. I bobl sy’n byw y tu allan i Gymru, dewiswch un o’n darparwyr ni.  Bydd dysgwyr yn cael eu cyfeirio at dudalen gofrestru a byddwn yn gofyn iddynt greu cyfrif, fydd yn cymryd ychydig o funudau’n unig.  Byddwn yn anfon e-bost yn agosach at y dyddiad, gyda mwy o wybodaeth a dolen i’r sesiwn.

Bydd croeso cynnes i ddechreuwyr!

Diolch,

Tîm Dysgu Cymraeg

Dewiswch ddarparwr a chofrestrwch
yn dilyn y broses arferol
Proses