Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Ymlaen gyda'r dysgu - Adnoddau

Os ydych chi wedi glanio ar y dudalen yma, rydych chi’n rhan o’r cynllun Ymlaen Gyda’r Dysgu mae ColegauCymru yn arwain tan ddiwedd mis Gorffennaf.

Isod, mae mynediad heb gofrestru ar gyfer y cyrsiau blasu 10 awr sydd ar gael yn y meysydd blaenoriaeth. Dewiswch y cwrs cywir ac fe fydd y 10 uned ar gael i chi. Ni fydd y system yn cofio pa sesiynau rydych chi wedi cwblhau, felly mae’n werth gwneud nodyn. Os ydych chi’n dilyn y cwrs Camau, mae’r unedau ar gael i chi o dan y ddolen Camau isod.

Nid oes angen creu cyfri er mwyn cael mynediad i’r cyrsiau yn defnyddio’r ddolen hon. Cyn dechrau, sicrhewch fod eich dysgwyr wedi cwblhau’r holiadur Doopoll.

Os oes gyda chi unrhyw gwestiynau am y cynllun, cysylltwch gyda’r cydlynydd Nia ar nia.brodrick@colegaucymru.ac.uk os oes cwestiynau technegol gyda chi, cysylltwch gyda’r tîm yn y Ganolfan ar mynediadcg@dysgucymraeg.cymru

Pob lwc!

Camau Blynyddoedd Cynnar (De)

Camau Blynyddoedd Cynnar (Gogledd)