Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Ymunwch â ni am ‘Sgwrs dros Baned’

Dewch i fwynhau sgyrsiau diddorol gyda’n gwesteion arbennig yn ystod yr Eisteddfod AmGen.

Bob dydd am 10.30am, rhwng 2-6 Awst, bydd y cyflwynydd Hanna Hopwood yn holi gwestai ar zoom. Bydd cyfle i’r dysgwyr (lefelau Canolradd, Uwch, Hyfedredd) holi cwestiynau hefyd.  

Cwblhewch y ffurflen isod i gofrestru ar gyfer y sesiynau rhad ac am ddim. Byddwn ni’n e-bostio dolen zoom atoch yn agosach at y dyddiad.

paned

Y gwesteion fydd:

Dydd Llun, 2 Awst

Y bardd, Mererid Hopwood – y fenyw gyntaf i ennill cystadleuaeth y Gadair yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Mererid yw Athro’r Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth

Dydd Mawrth, 3 Awst               

Yr Athro Laura McAllister, sy’n gyn-aelod o dîm pêl-droed menywod Cymru. Mae Laura yn Athro Polisi Cyhoeddus a Llywodraethiant Cymru yng Nghanolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd

Dydd Mercher, 4 Awst              

Y gantores, Lily Beau.

Dydd Iau, 5 Awst                         

Archdderwydd Cymru, y bardd, Myrddin ap Dafydd.

Dydd Gwener, 6 Awst                

Enillydd cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn 2021.

 

Ffurflen Gofrestru