Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Gig Nadolig 2020 gyda Dafydd Iwan

#DoligDysguCymraeg

Gig Nadolig 2020

Cliciwch ar y poster i gael mynediad (access) i sianel Am Dysgu Cymraeg/Learn Welsh

Dafydd Iwan

Mae Dafydd Iwan yn ysgrifennu caneuon doniol a thrist. Mae’n sôn am bobl o hanes Cymru sy’n bwysig iddo fo. Mae llawer o’i ganeuon yn ganeuon protest sy’n trafod gwleidyddiaeth yng Nghymru a dros y byd.

Ysgrifennodd Dafydd Iwan ‘Yma o Hyd’, ei gân fwya enwog efallai, ym 1981. Mae hi’n boblogaidd iawn ac wedi bod ar ben llawer o siartiau Radio Cymru. Mae cefnogwyr Tîm Pêl droed Cymru yn hoffi ei chanu yn ystod gemau ac mae’n anthem i glwb Rygbi y Scarlets.  Yn mis Ionawr eleni roedd ‘Yma o Hyd’ yn rhif 1 yn siartiau senglau i-Tunes Prydain. Ac ym mis Hydref, mi wnaeth dysgwyr Cymru ddewis ‘Yma o Hyd’ fel eu hoff gân nhw, fel rhan o Wythnos Dathlu Dysgu Cymraeg BBC Radio Cymru.

Cafodd Dafydd Iwan ei eni ym Mrynaman, Sir Gaerfyrddin ym 1943. Ond symudodd y teulu i Lanuwchllyn, ger y Bala, pan oedd o’n ifanc, felly mae pobl o’r de a’r gogledd yn ei ddeall o’n siarad! Mae o wedi byw yn ardal Caerdydd hefyd, ond ers blynyddoedd mae o yn ôl yng Ngwynedd, ac yn byw yn Waunfawr, ger Caernarfon.

Mae Dafydd hefyd yn wleidydd, yn ddyn busnes ac yn bregethwr. Roedd o’n un o aelodau mwya’ amlwg Cymdeithas yr Iaith yn y 60au a’r 70au. Mae o wedi ysgrifennu dros 250 o ganeuon ac wedi cyhoeddi 22 record hir. Roedd o ar y teledu am y tro cyntaf yn canu ym 1965 ac mae o mor boblogaidd ag erioed. Dafydd Iwan oedd un o’r bobl wnaeth gychwyn cwmni recordiau Sain felly mae o wedi cefnogi cerddoriaeth newydd yng Nghymru hefyd dros y blynyddoedd.