Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Holiadur : Questionnaire

Dweud eich Dweud : Have your Say 2024

Holiadur Dweud eich Dweud : Have your Say Questionnaire

Mae’r holiadur ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae’r fersiwn Gymraeg yn addas ar gyfer dysgwyr ar lefel Canolradd neu Uwch. Dewiswch yr holiadur sy'n berthnasol i chi. 

  • Wyneb yn wyneb: dosbarth sy’n cyfarfod mewn ystafell ddosbarth yn unig gyda thiwtor.
  • Rhithiol: dosbarth sy’n cyfarfod ar-lein yn unig gyda thiwtor e.e. ar Zoom neu Microsoft Teams.
  • Cyfunol: dosbarth lle mae uned hunan-astudio yn cael ei chwblhau cyn y wers gyda thiwtor (Mynediad, Sylfaen, Canolradd)
  • Hybrid: dosbarth sy’n cyfarfod weithiau mewn ystafell ddosbarth ac weithiau mewn dosbarth rhithiol gyda thiwtor.

_______________________________________

The questionnaire is available in both Welsh and English. The Welsh version is suitable for learners at Intermediate or Advanced level. Choose the questionnaire that's relevant to you. 

  • Face to face: a class that meets only in a classroom with a tutor.
  • Virtual: a class that meets online only with a tutor e.g. on Zoom or Microsoft Teams.
  • Blended Course: a class in which a self-study unit is completed before a lesson with the tutor (Entry, Foundation, Intermediate)
  • Hybrid: a class that meets sometimes in a classroom and sometimes in a virtual class with a tutor.