Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Llangrannog Dros Nos

19-20 Chwefror 2021 / 19-20 February 2021

Gweithgareddau wedi'u cynllunio'n arbennig i blant a'u teuluoedd.

Activities specially designed for children and their families. 

Pwrpas y penwythnos yw helpu rhieni sy’n dysgu Cymraeg i ddefnyddio’r Gymraeg gyda'u teuluoedd. Bydd llwyth o weithgareddau hwyliog i blant a rhieni eu gwneud gyda'i gilydd.

The purpose of the weekend is to help parents who are learning Welsh to use Welsh with their children. There will be many fun activities for children and parents to do together. 

Mae hwn yn ddigwyddiad rhithiol.

This is a virtual event. 

Cofrestrwch yma | Register here

Cliciwch ar y llun i gofrestru. Click on the picture to register. 

Amserlen

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â / For more information, contact: swyddfa@dysgucymraeg.cymru

DYDDIAD CAU | CLOSING DATE: 12.02.21