Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Myfyrwyr Addysg Uwch

Wyt ti'n fyfyriwr addysg uwch 18-25 oed? Dyma'r lle i ti!
Croeso!

Mae nifer o opsiynau dysgu a datblygu sgiliau Cymraeg ar gael am ddim i bobl ifanc 18-25 oed sy'n astudio mewn prifysgolion yng Nghymru.

Cymer olwg drwy'r opsiynau isod i ddarganfod y cwrs mwyaf addas i ti. Mae'r cyfleoedd yn cynnwys:

  • Hunan-astudio gyda chefnogaeth tiwtor
  • Dysgu ar gwrs yn y gymuned
  • Dysgu Rhithiol yn ôl maes astudio
  • Cwrs Preswyl Codi Hyder
  • Dysgu yn y Brifysgol ac yn ôl pwnc
  • Codi Hyder i Ddefnyddio'r Gymraeg

Dangos Diddordeb

Llena'r ffurflen isod i gofrestru dy ddiddordeb yn y cyfleoedd sydd ar gael. Byddwn yn anelu at ddarparu cyfleoedd newydd ar sail y wybodaeth byddwn yn casglu, felly cofia roi cymaint o wybodaeth â phosib er mwyn i ni allu cynnig yr hyn sydd fwyaf addas i ti.

Cofrestru dy ddiddordeb