Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cwrs preswyl cenedlaethol i ddysgwyr Cymraeg, Gwersyll yr Urdd Glan-llyn.

Beth am dreulio penwythnos yng Ngwersyll yr Urdd, Glan-llyn? Bydd cyfle i gymdeithasu, mwynhau gyda dysgwyr eraill, dysgu a defnyddio eich Cymraeg.

I archebu lle llenwch y ffurflen gais cyn 5 Mawrth a'i hanfon at:

Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin,
Prifysgol Bangor,
Stryd y Deon,
Bangor,
LL57 1UT

Neu gallwch ffonio 01248 383928. Sieciau yn daladwy i Brifysgol Bangor.
Bydd angen lawrlwytho acrobat reader i lenwi'r ffurflen yn ddigidol