Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cwrs Preswyl Cenedlaethol i ddysgwyr yng Ngwersyll yr Urdd, Glan-llyn

Cwrs Preswyl Cenedlaethol i ddysgwyr  yng Ngwersyll yr Urdd, Glan-llyn

Dewch i Wersyll yr Urdd, Glan-llyn, Y Bala rhwng 3 a 5 Mai 2019 i fwynhau dysgu a siarad Cymraeg. Bydd digon o gyfle i gymdeithasu ac i fwynhau'r gweithgareddau. 

I archebu lle, anfonwch y ffurflen archebu hon a’r tâl o £152 erbyn 5 Ebrill 2019 i: Penwythnos Preswyl Glan-llyn, Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin, Prifysgol Bangor, Stryd y Deon, Bangor, LL57 1UT neu ffoniwch 01248 383928. Croeso i bawb! 

Gwersyll yr Urdd, Glan-Llyn