Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Dweud Eich Dweud

Mae cyfle i ddysgwyr ar draws Cymru ddweud eu barn am eu profiad o ddysgu Cymraeg drwy’r Holiadur Dweud eich Dweud ar-lein.

Pwrpas ‘Dweud eich dweud’ yw rhoi’r cyfle chi ddweud beth dyn/dan ni’n gwneud yn dda, a beth allwn ni ei wneud i wella eich profiad o ddysgu Cymraeg.

Mae gwahanol fathau o gwestiynau yn yr holiadur e.e. ‘Sut oedd y broses ymrestru?’, ‘Beth yw’r peth gorau am y cwrs?’, ‘Dych chi’n mwynhau dysgu Cymraeg?’, ‘Dych chi'n defnyddio eich Cymraeg y tu allan i'r dosbarth?’ yn ogystal ag ‘Ydy’r dosbarth Cymraeg wedi gwella’ch hyder wrth siarad Cymraeg?’

Mae’r holiadur yn ddwyieithog. Beth am drio llenwi’r holiadur yn Gymraeg?

Bydd enwau'r bobl sy’n cymryd rhan yn cael eu cynnwys mewn cystadleuaeth i ennill cwrs Dysgu Cymraeg wythnos o hyd yn Nant Gwrtheyrn. Edrychwch ar yr holiadur am fwy o wybodaeth.

Y dyddiad cau ar gyfer llenwi’r holiadur yw 16 Mawrth 2019.