Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Mae Gen i Hawl

Dych chi’n gwybod mai 7 Rhagfyr ydy diwrnod ''Mae Gen i Hawl?''

Bwriad diwrnod ''Mae Gen i Hawl'' ydy codi ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd sy ar gael i ddefnyddio’r Gymraeg, wrth ymwneud â’r gwasanaethau cyhoeddus.

Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg sy’n cynnal yr ymgyrch.  Prif nod Comisiynydd y Gymraeg yw sicrhau bod pobl yn gallu defnyddio’r Gymraeg yn eu bywydau pob dydd yng Nghymru.

Beth am ymuno yn y sesiwn isod ar 7 Rhagfyr am 7yh i gael gwybod mwy?  Bydd y sesiwn yn addas i ddysgwyr ar lefel Canolradd +.

I archebu eich lle, llenwch y ffurflen isod (y dyddiad cau yw 5 Rhagfyr).  Byddwn yn rhannu dolen zoom gyda chi yn agosach at y dyddiad.

Mae gen i Hawl

Cliciwch ar y botwm isod i weld ein hysbys / Click the button below to view our privacy statement