Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Penwythnos Cymraeg i'r Teulu, Gwersyll yr Urdd Llangrannog

Beth am dreulio penwythnos i’r teulu cyfan yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog? Bydd cyfle i gymdeithasu, mwynhau gyda’r teulu, dysgu a defnyddio eich Cymraeg.

I archebu lle llenwch y ffurflen gais ac anfonwch flaendal o £100 cyn 17 Ionawr i:

Dysgu Cymraeg Ceredigion-Powys-Sir Gâr, 
Prifysgol Aberystwyth,
Adeilad Elystan Morgan, 
Campws Llanbadarn, 
Aberystwyth,
SY23 3AS. 

Sieciau yn daladwy i Brifysgol Aberystwyth, neu ffoniwch 0800 876 6975 i dalu dros y ffôn.

Bydd angen lawrlwytho acrobat reader i lenwi'r ffurflen yn ddigidol