Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Academi

Nod Academi yw darparu cyfleoedd i holl staff dysgu Cymraeg (Tiwtoriaid, staff gweinyddol a chefnogi a rheolwyr) i ddatblygu ystod eang o sgiliau a phrofiadau.

Bydd Academi yn adnabod talent, datblygu gwybodaeth a chynyddu gallu drwy gynnig ystod o gyfleoedd hyfforddiant, mentora a datblygiad proffesiynol parhaus. Mae astudiaethau yn dangos mai’r modd mwyaf effeithiol i ddatblygu pobl yw hwyluso dysgu ac annog datblygiad personol gan ffocysu ar ddatblygu’r person, nid y sgiliau.

Y nod hefyd yw bod holl staff y sector Dysgu Cymraeg yn teimlo bod Academi yn adnodd sydd yn perthyn iddyn nhw - mae’n cynnig fframwaith i ddatblygu pob person sy’n gweithio yn y sector ac yn cynnig llwybr hyfforddi addas i bawb.

academi
Rhaglen Cynhadledd Genedlaethol 2022

Cynhadledd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol 2022

Dydd Gwener 24 Mehefin 10:00 - 13:00

Caniatâd i storio a phrosesu data

 

Hyfforddiant

Cliciwch ar y teitlau isod i ddarganfod mwy am yr hyfforddiant sydd ar gael, ac i gofrestru. 

llafar

Cliciwch yma i wylio fideos 'Hyfforddiant Ynganu i Diwtoriaid' gan Gareth Clee.

Nodiadau i'r Tiwtor: Ynganu

 

Cliciwch yma i lawrlwytho pwerbwynt Hyfforddiant Nam Golwg.

Hyfforddiant Nam Clyw

Cliciwch yma i wneud Hyfforddiant Nam Clyw i Diwtoriaid Cymraeg.

cynghorion dysgu cynhwysol

Cliciwch yma i ddarllen Cynghorion Dysgu Cynhwysol gan Access Design Solutions a'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.