Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Academi

Academi

 

Nod Academi yw rhoi cyfleoedd i holl staff y sector Dysgu Cymraeg (tiwtoriaid, staff gweinyddol a chefnogi, a rheolwyr) i ddatblygu ystod eang o sgiliau a phrofiadau a magu hyder yn eu gwaith.

Bydd rhaglen newydd Academi ar gyfer 2020/2021 yn dechrau ym mis Medi gyda rhaglen o hyfforddiant ar les a iechyd meddwl.  Mae rhagor o wybodaeth am y rhaglen isod, ynghyd a manylion i archebu eich lle.

Rhaglen Lles a Iechyd Meddwl
Rhaglen Lles a Iechyd Meddwl
Archebu lle