Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Dyn ni wedi symud i ddysgu ar-lein ac o bell. Byddwn yn diweddaru’r wefan gyda mwy o wybodaeth neu fe allwch gysylltu gyda’ch darparwr cwrs lleol.

Banc Adnoddau

Adnoddau Ychwanegol i Diwtoriaid:

Lefel Mynediad

Lefel Sylfaen

Lefel Canolradd

Lefel Uwch+

Cyffredinol

Adnoddau Ychwanegol

 

 

 

 

Parallel.cymru

Mae parallel.cymru yn gylchgrawn dwyieithog ar lein ar gyfer tiwtoriaid a dysgwyr. 

 

 

Sylfaen

 

 

Uwch

 

 

Darllen

Darllen gyda'ch dosbarth

Dyma daflenni geirfa i'ch helpu.

Llinynnau, Llinos Iorwerth Dafis

Yr Eumenides, Daniel Davies

Dadeni, Ifan Morgan Jones

Blasu, Manon Steffan Ros

Llyfr Glas Nebo, Manon Steffan Ros

Ychwanegol:

Dan ei Adain, John Alwyn Griffiths

 

 

 

 

 

Llwybrau Llafar