Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Banc Adnoddau

Llwybrau Llafar Sain Ffagan

Dewch i ymarfer eich Cymraeg yn Sain Ffagan. 

Mae'r pecyn yma yn addas i ddysgwyr o bob lefel.

Darllen gyda'ch dosbarth

Dyma daflenni geirfa i'ch helpu.

Llinynnau, Llinos Iorwerth Dafis

Yr Eumenides, Daniel Davies

Dadeni, Ifan Morgan Jones

Blasu, Manon Steffan Ros

Llyfr Glas Nebo, Manon Steffan Ros

 

 

Adnoddau - Mynediad 1

Power Point Mynediad 1 (Gogledd)

Power Point Mynediad 1 (De)

 

 

Adnoddau Mynediad - Memrise

Diolch i Dysgu Cymraeg Gwent am greu adnoddau i gyd-fynd â chwrs Mynediad y De a Mynediad y Gogledd ar Memrise. 

Cardiau Fflach CBAC (Mynediad)

Uwch 1 - Uned 14

Power Point Arddodiaid Cyfansawdd

 

parallel.cymru

 

 

 

Power Point - Sylfaen (Uned 2)

Ymarfer 'sy'