Banc Adnoddau

Llwybrau Llafar Sain Ffagan

Dewch i ymarfer eich Cymraeg yn Sain Ffagan. 

Mae'r pecyn yma yn addas i ddysgwyr o bob lefel.

Darllen gyda'ch dosbarth

Dyma daflenni geirfa i'ch helpu:

Blasu gan Manon Steffan Ros

Dadeni gan Ifan Morgan Jones

Yr Eumenides gan Daniel Davies

Diolch i Richard Vale am greu'r taflenni.