Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cyfarfodydd Galw Heibio

Dysgu Digidol

Mae'r Tim Dysgu ac Addysgu'n cynnal sesiynau galw heibio ar gyfer tiwtoriaid Dysgu Cymraeg yn wythnosol. Mae'n gyfle da i rannu syniadau ac arferion da am ddysgu rhithiol. Dyma'r manylion:

2 o'r gloch - Dydd Llun (bob yn ail)

Dyddiadau Tymor 2:

11 Ionawr          25 Ionawr          8 Chwefror

HANNER TYMOR

22 Chwefror       8 Mawrth            22 Mawrth

Cysylltwch â mair.lenny.turner@dysgucymraeg.cymru am ddolen i ymuno â’r sesiynau.

 

Cyfarfodydd Galw Heibio

Byddwn ni'n ateb eich cwestiynau yn y cyfarfod 'Galw Heibio' nesa.