Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cyfarfodydd Galw Heibio

Dysgu Digidol

Mae'r Tim Dysgu ac Addysgu'n cynnal sesiynau galw heibio misol ar gyfer tiwtoriaid Dysgu Cymraeg ar ddydd Llun cynta'r mis am 2:00pm. Maen nhw'n gyfle gwych i rannu syniadau ac arferion da, ac i ddysgu am ddatblygiadau newydd ar y Safle Rhyngweithiol.

Dyddiadau Cyfarfodydd 2021/2022: 6 Rhagfyr; 10 Ionawr; 7 Chwefror; 7 Mawrth; 4 Ebrill.

Byddwn yn cadarnhau dyddiadau mis Mai a mis Mehefin maes o law. 

I gael dolen y cyfarfodydd, cysylltwch ag Eiry Miles: eiry.miles@dysgucymraeg.cymru