Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cyfarfodydd Galw Heibio

Dysgu Digidol

Mae'r Tim Dysgu ac Addysgu'n cynnal sesiynau galw heibio ar gyfer tiwtoriaid Dysgu Cymraeg yn wythnosol. Mae'n gyfle da i rannu syniadau ac arferion da am ddysgu rhithiol. Dyma'r manylion:

2 o'r gloch - Dydd Llun

Dyddiadau Tymor 1:

14 Medi            21 Medi            28 Medi           

5 Hydref           12 Hydref         19 Hydref

HANNER TYMOR

2 Tachwedd          9 Tachwedd         16 Tachwedd       

23 Tachwedd        30 Tachwedd        7 Rhagfyr         

14 Rhagfyr

 

Cysylltwch â mair.lenny.turner@dysgucymraeg.cymru am ddolen i ymuno â’r sesiynau.

 

Cyfarfodydd Galw Heibio

Byddwn ni'n ateb eich cwestiynau yn y cyfarfod 'Galw Heibio' nesa.