Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Defnyddio Fy Nghymraeg / Using My Welsh

Croeso!

Ar y dudalen yma mae syniadau i’ch helpu chi i ddefnyddio ac ymarfer y Gymraeg. Mae'r gwersi Cymraeg yn lot fawr o hwyl, ond mae digon o gyfleoedd i chi ymarfer, cymdeithasu a chymryd rhan mewn gweithgareddau eraill hefyd.

There are lots of ideas on this page for using and practising your Welsh. Welsh lessons are great fun, but there are plenty of opportunities for you to practise, socialise and take part in other activities.

Pob lwc gyda’r dysgu!

 

Adnoddau Digidol / Digital Resources

Gwrando a Gwylio / Listening and Watching

Cynllun Siarad

Mentrau Iaith

Merched y Wawr

Cerddoriaeth / Music

Theatr Genedlaethol Cymru

Canolfannau a Chymdeithasau Cymraeg / Welsh Centres and Societies

Darllen / Reading

 • 1

  Bydd eich tiwtor yn eich cyflwyno i Gynllun Defnyddio Fy Nghymraeg.

  Your tutor will introduce you to the Using My Welsh Scheme. 

 • 2

  Dewis eich targedau a llewni Ffurflen Defnyddio Fy Nghymraeg.

  Choose your targets and fill the Using My Welsh Form. 

 • 3

  Bydd eich tiwtor yn cynnal cyfarfod anffurfiol gyda chi i drafod eich targedau hanner ffordd drwy'r cwrs. 

  (Adran 2 o'r ffurflen ar-lein)

  You'll have an informal meeting with your tutor to discuss your targets half way through the course. 

  (Section 2 of the on-line form)

 • 4

  Bydd eich tiwtor yn trafod cam nesaf eich taith ddysgu gyda chi.

  (Adran 3 o'r ffurflen ar-lein)

  You're tutor will discuss the next step of your dysgu cymraeg journey with you. 

  (Section 3 of the on-line form)

Defnyddio fy Nghymraeg
Baner darparwyr
Providers
Tiwtoriaid_Canllaw Defnyddio Fy Nghymraeg