Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Defnyddio Fy Nghymraeg / Using My Welsh

Croeso!

Ar y dudalen yma mae syniadau i’ch helpu chi i ddefnyddio ac ymarfer y Gymraeg. Mae'r gwersi Cymraeg yn lot fawr o hwyl, ond mae digon o gyfleoedd i chi ymarfer, cymdeithasu a chymryd rhan mewn gweithgareddau eraill hefyd.

There are lots of ideas on this page for using and practising your Welsh. Welsh lessons are great fun, but there are plenty of opportunities for you to practise, socialise and take part in other activities.

Pob lwc gyda’r dysgu!

 

Adnoddau Digidol / Digital Resources

Gwrando a Gwylio / Listening and Watching

Cynllun Siarad

Mentrau Iaith

Merched y Wawr

Cerddoriaeth / Music

Theatr Genedlaethol Cymru

Canolfannau a Chymdeithasau Cymraeg / Welsh Centres and Societies

Darllen / Reading

 • 1

  Bydd eich tiwtor yn eich cyflwyno i Gynllun Defnyddio Fy Nghymraeg.

  Your tutor will introduce you to the Using My Welsh Scheme. 

 • 2

  Dewis eich targedau a llenwi Ffurflen Defnyddio Fy Nghymraeg. Byddwch chi’n cael ebost yn cynnwys eich ffurflen. Anfonwch yr ebost at eich tiwtor.

  Choose your targets and fill in the Using My Welsh form. You will receive an email with the contents of your form. Send the email to your tutor.

 • 3

  Byddwch chi’n cael cyfle i drafod y targedau yng nghanol y cwrs. Ar ddiwedd y cwrs, bydd eich tiwtor yn rhoi gwybod i chi beth fydd y cam nesa yn eich taith ddysgu.

  You will have an opportunity to discuss the targets midway through the course. At the end of the course, your tiwtor will inform you of the next step in your Dysgu Cymraeg Journey.

 

 

 

Defnyddio fy Nghymraeg
Baner darparwyr
Providers
Tiwtoriaid_Canllaw Defnyddio Fy Nghymraeg