Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Gwersi Cyfoes:

Tŷ Am Ddim

Mae Gen i Hawl

Bywydau duon o bwys

Mynd am dro

Busnesau Cymreig

Casgliadau Celf

Sain: Casgliadau Oriel Môn:

Hoff Gân y Dysgwyr

Drama 'Tylwyth'

Gwnaeth Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Sherman deithio theatrau mawr Cymru o 10 Mawrth i 4 Ebrill eleni gyda’u cyd-gynhyrchiad o ddrama newydd gan Daf James, sef Tylwyth. Mae’r uned hon yn rhoi cyflwyniad i’r ddrama ac yn rhoi cyfle i drafod rhai o’r themâu sy’n gysylltiedig â hi.

Byd Busnes

Mae llawer o fusnesau bach sy’n cynhyrchu pethau yng Nghymru yn defnyddio’r Gymraeg wrth farchnata eu cynnyrch neu yn eu gwaith o ddydd i ddydd. Bydd yr uned hon yn cyflwyno tri o’r busnesau hyn a’r bobl sy’n gyfrifol amdanyn nhw ac yn rhoi cyfleoedd i drafod cynnyrch y busnesau hyn a busnesau Cymreig eraill ac arferion prynu. Mae’n bosib cyflwyno’r elfennau yn y wers hon dros fwy nag un sesiwn.

Richard Huws Rhan 1

Richard Huws Rhan 2

Garddio a Mwy

Mae'r wers hon yn seiliedig ar y rhaglen boblogaidd Garddio a Mwy, sydd i'w gweld bob blwyddyn ar S4C. Bwriad y deunydd yma yw rhoi cyflwyniad i’r gyfres ac annog y dysgwyr sydd â diddordeb i wylio’r rhaglenni. Mae’n bosib cyflwyno’r elfennau yn y wers hon dros fwy nag un sesiwn. Ceir rhagor o wybodaeth a chlipiau ychwanegol yma: Garddio a Mwy | S4C

Diwrnod Barddoniaeth

Dydd Iau cyntaf mis Hydref yw Diwrnod Barddoniaeth. Ar y dyddiad hwn bob blwyddyn,bydd ysgolion, colegau, y cyfryngau ac wrth gwrs, beirdd, yn cynnal digwyddiadau i ddathlu ac i hyrwyddo barddoniaeth.  

Bwriad y wers hon yw rhoi cyflwyniad i rai o nodweddion amlycaf byd barddoniaeth yng Nghymru. Mae’r rhain yn cynnwys prif wobrau’r Eisteddfod Genedlaethol, cystadlaethau poblogaidd Talwrn y Beirdd ar Radio Cymru, stompiau a rôl Bardd Plant Cymru.

Bydd cyfle hefyd i drafod rhai nodweddion ieithyddol sy’n perthyn i farddoniaeth megis odli a chyflythrennu a chael cyflwyniad syml i’r gynghanedd.

Dydd Miwsig Cymru

I ddathlu Dydd Miwsig Cymru, mae'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol wedi creu gwers arbennig ar gyfer dysgwyr lefel Uwch yn seiliedig ar gerddoriaeth boblogaidd Gymraeg.

Mae'r wers ar gael yma.  Dyma'r nodiadau tiwtor a chardiau bandiau fideo. Mae fideo o glipiau cerddoriaeth Gymraeg ar gael hefyd - ebostiwch swyddfa@dysgucymraeg.cymru am fwy o fanylion. Dyddiad nesaf Dydd Miwsig Cymru yw 4 Chwefror 2022.

Ffit Cymru

Mae'r gyfres boblogaidd Ffit Cymru ar S4C yn dilyn pum person penderfynol wrth iddyn nhw drawsnewid eu bywydau, a hynny mewn wyth wythnos.

Dyma’r wers a nodiadau ar gyfer tiwtoriaid