Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Gwersi Cyfoes

Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019

Ardal Llanrwst yn Nyffryn Conwy fydd cartref yr Eisteddfod Genedlaethol rhwng 3-10 Awst eleni.  Bwriad y deunydd yma yw rhoi cyflwyniad i’r ardal ac i’r Eisteddfod ac annog y dysgwyr i fynychu’r ŵyl. Mae’n bosib cyflwyno’r elfennau yn y wers hon dros fwy nag un sesiwn.

 

 

 

Garddio a Mwy

Mae rhaglen Garddio a Mwy yn dychwelyd ar gyfer cyfres newydd o raglenni fydd yn cael eu darlledu ar S4C bob nos Lun o 15 Ebrill 2019.  Bwriad y deunydd yma yw rhoi cyflwyniad i’r gyfres ac annog y dysgwyr sydd â diddordeb i wylio’r rhaglenni. Mae’n bosib cyflwyno’r elfennau yn y wers hon dros fwy nag un sesiwn.

 

 

 

Drama 'Nyrsys'

Rhwng 6 Tachwedd a 8 Rhagfyr 2018, bydd Theatr Genedlaethol Cymru yn teithio ledled Cymru yn llwyfannu drama Nyrsys. Dyma benllanw tymor “Gofal a Chymuned” y Theatr Genedlaethol sydd wedi ei drefnu i gyd-fynd â phen-blwydd y Gwasanaeth Iechyd yn 70 oed eleni. Mae’r ddrama hon gan Bethan Marlow wedi’i gosod mewn ward canser brysur mewn ysbyty yng Nghymru heddiw. Bwriad y deunydd yma yw rhoi cyflwyniad i’r ddrama i ddysgwyr sy’n dilyn cyrsiau Uwch a’u hannog i fynd i’w gweld yn y theatr!

                         

                                                                                     

Diwrnod Barddoniaeth

4 Hydref 2018 ydy Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth. Ar y dyddiad hwn, bydd ysgolion, colegau, y cyfryngau ac wrth gwrs, beirdd, yn cynnal digwyddiadau i ddathlu ac i hyrwyddo barddoniaeth. Bwriad yr Uned hon yw rhoi cyflwyniad i rai o nodweddion amlycaf byd barddoniaeth yng Nghymru i ddysgwyr, megis prif wobrau’r Eisteddfod Genedlaethol, cystadlaethau’r talwrn a stompiau a rôl Bardd Plant Cymru. Bydd cyfle hefyd i drafod rhai nodweddion ieithyddol sy’n perthyn i farddoniaeth megis odli a chyflythrennu a chael cyflwyniad syml i’r gynghanedd.

 

  

Cwpan y Byd

Am bedwar o’r gloch brynhawn Iau y 14eg o Fehefin bydd cic gyntaf gêm bêl-droed rhwng Rwsia a Sawdi Arabia yn Stadiwm Luzhniki ym Moscow. Hon fydd gêm gyntaf twrnamaint Cwpan y Byd 2018. Dyma bwnc a fydd yn cael ei drafod yn helaeth dros y deufis nesaf ac mae'r uned isod (yr olaf o'r unedau 'Gwersi Cyfoes' ar gyfer 2017-8) yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau ar gyfer dosbarthiadau Uwch a Hyfedredd.

Gwrandewch ar y darn o raglen radio Dylan Jones ar Radio Cymru adeg Cwpan y Byd 2014 ble mae Phil Stead yn trafod casglu sticeri Panini Cwpan y Byd.

   

Ar Lafar

Bydd Gŵyl Ar Lafar yn digwydd yn Sain Ffagan, Amgueddfa Wein Cymru, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis, ac yn y Llyfrgell Genedlaethol ar 21 Ebrill 2018. Dyma nodiadau'r tiwtor a thaflen i'r dysgwr. Mae casgliad o luniau hefyd ar gael.Dydd Miwsig Cymru

I ddathlu Dydd Miwsig Cymru 2018, mae'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol wedi creu gwers arbennig ar gyfer dysgwyr lefel Uwch yn seiliedig ar gerddoriaeth boblogaidd Gymraeg.

Mae'r wers ar gael yma.  Dyma'r nodiadau tiwtor a chardiau bandiau fideo. Mae fideo o glipiau cerddoriaeth Gymraeg ar gael hefyd - ebostiwch swyddfa@dysgucymraeg.cymru am fwy o fanylion.

 Drama 'Y Tad'

Mae gwers gyfoes yn seiliedig ar gynhyrchiad newydd Theatr Genedlaethol Cymru, Y Tad, hefyd wedi'i pharatoi.  Mae cefndir a geirfa ar gael yma.  Dyma'r nodiadau ar gyfer tiwtoriaid ac mae gwybodaeth am dementia ar gael yma.  Mae modd gwylio fideo hefyd (mae botwm lawrlwytho o dan y fideo).

 

Ffit Cymru

Bydd cyfres newydd ar S4C o'r enw 'Ffit Cymru' yn dilyn pum person penderfynol wrth iddyn nhw drawsnewid eu bywydau, a hynny mewn wyth wythnos.

Mae'r gyfres yn dechrau am 8.00pm nos Fawrth, 10 Ebrill.

Dyma’r wers a nodiadau ar gyfer tiwtoriaid. Mae modd gwylio fideo o rysáit iachus yma.