Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Gwersi Cyfoes

Gwers Gyfoes - Mynd am Dro

Gwers Gyfoes - Mynd am Dro
Gwers Gyfoes Mynd am Dro - Canllawiau i'r Tiwtor
Gwers Gyfoes Mynd am Dro - PDF
Gwers Gyfoes Mynd am Dro - Canllawiau i'r Tiwtor

Gwers Gyfoes - Casgliadau Celf

Uned Hoff Gân y Dysgwyr

Poster Dafydd Iwan

Cliciwch ar y llun i'w lawrlwytho.

Bywydau Duon o Bwys

Araith Seren_Rhan 1

Araith Seren_Rhan 2

Araith Seren_Rhan 3

Araith Seren_Llawn

Cerfluniau Problematig Cymru

Radio Cymru

Cynhelir Wythnos Dathlu Dysgu Cymraeg Radio Cymru rhwng 10-17 Hydref eleni (2020). Nid yw hon yn wers newydd ond mae’r wers a luniwyd ym mis Medi 2019 wedi’i diweddaru. Nid oes deunydd newydd yma.

Drama 'Tylwyth':

Bydd Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Sherman yn teithio theatrau mawr Cymru o 10 Mawrth i 4 Ebrill eleni gyda’u cyd-gynhyrchiad o ddrama newydd gan Daf James, sef Tylwyth. Mae’r uned hon yn rhoi cyflwyniad i’r ddrama ac yn rhoi cyfle i drafod rhai o’r themâu sy’n gysylltiedig â hi.

Cyfres 'Bang':

Bydd y gyfres ddrama drosedd newydd ‘Bang’ yn cael ei darlledu ar S4C o nos Sul 23 Chwefror ymlaen. Bwriad y deunydd yma yw rhoi cyflwyniad i’r gyfres ac annog y dysgwyr sydd â diddordeb i’w gwylio. Mae’n bosib cyflwyno’r elfennau yn y wers hon dros fwy nag un sesiwn.

Byd Busnes:

Mae llawer o fusnesau bach sy’n cynhyrchu pethau yng Nghymru yn defnyddio’r Gymraeg wrth farchnata eu cynnyrch neu yn eu gwaith o ddydd i ddydd. Bydd yr uned hon yn cyflwyno tri o’r busnesau hyn a’r bobl sy’n gyfrifol amdanyn nhw ac yn rhoi cyfleoedd i drafod cynnyrch y busnesau hyn a busnesau Cymreig eraill ac arferion prynu. Mae’n bosib cyflwyno’r elfennau yn y wers hon dros fwy nag un sesiwn.

Richard Huws Rhan 1

Richard Huws Rhan 2

Radio Cymru

O 12-18 Hydref, bydd hi’n Wythnos Dathlu Dysgu Cymraeg ar BBC Radio Cymru. I gyd-fynd â’r wythnos arbennig hon, bwriad yr uned hon yw helpu i gyflwyno Radio Cymru i ddysgwyr ar lefel Uwch a’u hannog i wrando ar yr orsaf. Cyflwynir gwybodaeth am rai o raglenni a chyflwynwyr yr orsaf a chyfle i drafod pa fath o raglenni a cherddoriaeth sy’n apelio at y dysgwyr. Mae’n bosib cyflwyno’r elfennau yn y wers hon dros fwy nag un sesiwn. Yn wir, mae tasg a osodir tua diwedd yr uned yn gofyn i’r dysgwyr wrando ar Radio Cymru cyn cynnal trafodaeth yn y wers nesaf.

Aled a Rhuanedd Rhan A:

Aled a Rhuanedd Rhan B:

Beti George ac Aled Hughes 1:

Beti George ac Aled Hughes 2:

Beti George ac Aled Hughes 3:

 

 

 

Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019

Ardal Llanrwst yn Nyffryn Conwy fydd cartref yr Eisteddfod Genedlaethol rhwng 3-10 Awst eleni.  Bwriad y deunydd yma yw rhoi cyflwyniad i’r ardal ac i’r Eisteddfod ac annog y dysgwyr i fynychu’r ŵyl. Mae’n bosib cyflwyno’r elfennau yn y wers hon dros fwy nag un sesiwn.

 

 

 

Garddio a Mwy

Mae rhaglen Garddio a Mwy yn dychwelyd ar gyfer cyfres newydd o raglenni fydd yn cael eu darlledu ar S4C bob nos Lun o 15 Ebrill 2019.  Bwriad y deunydd yma yw rhoi cyflwyniad i’r gyfres ac annog y dysgwyr sydd â diddordeb i wylio’r rhaglenni. Mae’n bosib cyflwyno’r elfennau yn y wers hon dros fwy nag un sesiwn.

 

 

 

Drama 'Nyrsys'

Rhwng 6 Tachwedd a 8 Rhagfyr 2018, bydd Theatr Genedlaethol Cymru yn teithio ledled Cymru yn llwyfannu drama Nyrsys. Dyma benllanw tymor “Gofal a Chymuned” y Theatr Genedlaethol sydd wedi ei drefnu i gyd-fynd â phen-blwydd y Gwasanaeth Iechyd yn 70 oed eleni. Mae’r ddrama hon gan Bethan Marlow wedi’i gosod mewn ward canser brysur mewn ysbyty yng Nghymru heddiw. Bwriad y deunydd yma yw rhoi cyflwyniad i’r ddrama i ddysgwyr sy’n dilyn cyrsiau Uwch a’u hannog i fynd i’w gweld yn y theatr!

                         

                                                                                     

Diwrnod Barddoniaeth

4 Hydref 2018 ydy Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth. Ar y dyddiad hwn, bydd ysgolion, colegau, y cyfryngau ac wrth gwrs, beirdd, yn cynnal digwyddiadau i ddathlu ac i hyrwyddo barddoniaeth. Bwriad yr Uned hon yw rhoi cyflwyniad i rai o nodweddion amlycaf byd barddoniaeth yng Nghymru i ddysgwyr, megis prif wobrau’r Eisteddfod Genedlaethol, cystadlaethau’r talwrn a stompiau a rôl Bardd Plant Cymru. Bydd cyfle hefyd i drafod rhai nodweddion ieithyddol sy’n perthyn i farddoniaeth megis odli a chyflythrennu a chael cyflwyniad syml i’r gynghanedd.

 

Uned Hoff Gân y Dysgwyr

  

Cwpan y Byd

Am bedwar o’r gloch brynhawn Iau y 14eg o Fehefin bydd cic gyntaf gêm bêl-droed rhwng Rwsia a Sawdi Arabia yn Stadiwm Luzhniki ym Moscow. Hon fydd gêm gyntaf twrnamaint Cwpan y Byd 2018. Dyma bwnc a fydd yn cael ei drafod yn helaeth dros y deufis nesaf ac mae'r uned isod (yr olaf o'r unedau 'Gwersi Cyfoes' ar gyfer 2017-8) yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau ar gyfer dosbarthiadau Uwch a Hyfedredd.

Gwrandewch ar y darn o raglen radio Dylan Jones ar Radio Cymru adeg Cwpan y Byd 2014 ble mae Phil Stead yn trafod casglu sticeri Panini Cwpan y Byd.

   

Ar Lafar

Bydd Gŵyl Ar Lafar yn digwydd yn Sain Ffagan, Amgueddfa Wein Cymru, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis, ac yn y Llyfrgell Genedlaethol ar 21 Ebrill 2018. Dyma nodiadau'r tiwtor a thaflen i'r dysgwr. Mae casgliad o luniau hefyd ar gael.Dydd Miwsig Cymru

I ddathlu Dydd Miwsig Cymru 2018, mae'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol wedi creu gwers arbennig ar gyfer dysgwyr lefel Uwch yn seiliedig ar gerddoriaeth boblogaidd Gymraeg.

Mae'r wers ar gael yma.  Dyma'r nodiadau tiwtor a chardiau bandiau fideo. Mae fideo o glipiau cerddoriaeth Gymraeg ar gael hefyd - ebostiwch swyddfa@dysgucymraeg.cymru am fwy o fanylion.

 Drama 'Y Tad'

Mae gwers gyfoes yn seiliedig ar gynhyrchiad newydd Theatr Genedlaethol Cymru, Y Tad, hefyd wedi'i pharatoi.  Mae cefndir a geirfa ar gael yma.  Dyma'r nodiadau ar gyfer tiwtoriaid ac mae gwybodaeth am dementia ar gael yma.  Mae modd gwylio fideo hefyd (mae botwm lawrlwytho o dan y fideo).

 

Ffit Cymru

Bydd cyfres newydd ar S4C o'r enw 'Ffit Cymru' yn dilyn pum person penderfynol wrth iddyn nhw drawsnewid eu bywydau, a hynny mewn wyth wythnos.

Mae'r gyfres yn dechrau am 8.00pm nos Fawrth, 10 Ebrill.

Dyma’r wers a nodiadau ar gyfer tiwtoriaid. Mae modd gwylio fideo o rysáit iachus yma.

 

 Gwers Gyfoes - Casgliadau Celf