Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Ysgoloriaethau Tiwtoriaid Yfory

Dych chi’n fyfyriwr neu newydd raddio? 
Eisiau blas ar weithio fel Tiwtor Dysgu Cymraeg?

Yn ystod 4 - 15 Gorffennaf 2022 yng Nghaerdydd, bydd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn cynnig cwrs hyfforddiant, wedi ei ariannu yn llawn, i’ch helpu chi fod yn un o diwtoriaid Dysgu Cymraeg yfory.

Byddwn yn cynnig 14 ysgoloriaeth ar y cwrs arbennig yma, sy’n agored i fyfyrwyr sy’n astudio yng Nghymru a thu hwnt.

Byddwn hefyd yn cynnig grant o £1,000 yr un, yn ogystal â chostau llety a chynhaliaeth, i’r ymgeiswyr llwyddiannus.

Tiwtoriaid Yfory

Beth fydda i yn ei ddysgu?

Yn ystod yr hyfforddiant, byddwch yn dysgu:

  • Sut i fod yn diwtor Dysgu Cymraeg;
  • Egwyddorion sylfaenol addysgu, dysgu ac asesu;
  • Cynllunio gwersi iaith yn briodol gan ystyried anghenion dysgwyr;
  • Cyflwyno gwersi gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau effeithiol;
  • Defnyddio adnoddau amrywiol priodol, gan gynnwys adnoddau TG er mwyn cefnogi’r dysgu.

Bydd cyflwyniadau gan arbenigwyr yn y sector Dysgu Cymraeg i oedolion ac ymarferwyr addysg.

Bydd yr hyfforddiant yn cael ei gynnal yr un pryd â Chwrs Haf Dysgu Cymraeg Caerdydd, fydd yn rhoi cyfle i chi arsylwi a chymryd rhan mewn gwersi.  ’Dyn ni’n gobeithio cynnal y cwrs wyneb yn wyneb, ond os na fydd hynny’n bosibl, byddwn yn ei gynnal yn rhithiol.

Beth fydd rhaid i mi wneud ar ôl y cwrs?

Does dim rhaid i chi wneud unrhyw beth ar ôl y cwrs.  Ond ’dyn ni’n gobeithio y byddwch awydd mynd ymlaen i wneud cymhwyster llawn i diwtoriaid Cymraeg, ‘Dechrau Dysgu’.

Mae bod yn diwtor Dysgu Cymraeg yn rhywbeth y gallwch ei wneud gyda’r nosau, neu ar benwythnos, ar yr un pryd â dilyn gyrfa mewn maes arall. 

Ac os dych chi’n meddwl yr hoffech ddilyn gyrfa yn y sector Dysgu Cymraeg, mae’n bosibl hefyd dod yn diwtor llawn amser.

Mae’r cynllun hyfforddi hwn wedi ei ddatblygu gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru.  ’Dyn ni’n croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir, yn arbennig myfyrwyr o gefndiroedd Du, Asiaidd ac ethnig amrywiol, sydd wedi eu tangynrychioli fel tiwtoriaid yn y sector ar hyn o bryd.

Awydd?  Cwblhewch y ffurflen isod (dyddiad cau 31 Rhagfyr):

 

Cliciwch ar y botwm isod i weld ein hysbys