Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Tiwtoriaid Yfory

Ysgoloriaeth Tiwtoriaid Yfory

Dych chi’n fyfyriwr neu newydd raddio?  Eisiau blas ar weithio fel Tiwtor Dysgu Cymraeg?

Rhwng 15 - 26 Gorffennaf 2024 yng Nghaerdydd, byddwn yn cynnig pythefnos o hyfforddiant, wedi ei ariannu yn llawn, i’ch helpu chi fod yn un o diwtoriaid Dysgu Cymraeg yfory.

Byddwn yn cynnig 14 ysgoloriaeth ar y cwrs arbennig yma, sy’n agored i fyfyrwyr sy’n astudio yng Nghymru a thu hwnt.

Byddwn hefyd yn cynnig grant o £1,000 yr un, yn ogystal â chostau llety (os oes angen) a chynhaliaeth, i’r ymgeiswyr llwyddiannus.

Mae modd gwneud cais isod a'r dyddiad cau ydy 28 Chwefror 2024.

Beth fydda i yn ei ddysgu?

Yn ystod yr hyfforddiant, byddwch yn dysgu:

  • Sut i fod yn diwtor Dysgu Cymraeg;
  • Egwyddorion sylfaenol addysgu, dysgu ac asesu;
  • Cynllunio gwersi iaith yn briodol gan ystyried anghenion dysgwyr;
  • Cyflwyno gwersi gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau effeithiol;
  • Defnyddio adnoddau amrywiol priodol, gan gynnwys adnoddau TG er mwyn cefnogi’r dysgu.

Bydd yr hyfforddiant yn cael ei gynnal yr un pryd â Chwrs Haf Dysgu Cymraeg Caerdydd, fydd yn rhoi cyfle i chi arsylwi a chymryd rhan mewn gwersi. 

Camau nesaf
  • ’Dyn ni’n gobeithio y byddwch awydd mynd ymlaen i wneud cymhwyster llawn i diwtoriaid Dysgu Cymraeg, ‘Dechrau Dysgu’, ond does dim gofyniad i chi wneud hyn.
  • Mae gweithio fel tiwtor Dysgu Cymraeg yn rhywbeth y gallwch ei wneud gyda’r nosau, neu ar benwythnos, ar yr un pryd â dilyn gyrfa mewn maes arall. 
  • Ac os dych chi’n meddwl yr hoffech ddilyn gyrfa yn y sector Dysgu Cymraeg, mae’n bosibl hefyd dod yn diwtor llawn amser.
  • ’Dyn ni’n croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir, yn arbennig myfyrwyr o gefndiroedd Du, Asiaidd ac ethnig amrywiol, sydd wedi eu tangynrychioli fel tiwtoriaid yn y sector ar hyn o bryd.
  • Mae’r cynllun hyfforddi hwn wedi ei ddatblygu gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru. 

Gwneud caisAgorwch y botwm ar waelod y dudalen i weld ein hysbysiad preifatrwydd