Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Tlws Coffa Elvet Thomas and Mair Elvet Thomas

Roedd Elvet Thomas yn ddyn arbennig iawn. Fel athro yn Ysgol Cathyas, ysbrydolodd  genedlaethau o ddisgyblion, y mwyafrif o gartrefi di-Gymraeg, i ddysgu’r iaith yn rhugl. Sefydlodd Adran o'r Urdd yn yr ysgol yn y 1920au, ac fe daflodd ei hun i mewn i holl weithgareddau'r mudiad yn y cyfnod cynhyrfus hwnnw.

Rhoddir y wobr hon er cof amdano a’i wraig i diwtor Cymraeg sydd yn neu wedi gwneud cyfraniad nodedig i faes Cymraeg i Oedolion.  Rhoddir y wobr gan Rhiannon Gregory.  Cyflwynir y Tlws ym mhabell y dysgwyr, Shw’mae Su’mae, Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy, ddydd Sadwrn 3 Awst a gofynnir i’r enillydd fod yn bresennol.

Mae'r ffurflen gais ar gael yma

Tlws Coffa Elvet a Mair Elvet Thomas

Yr enillydd yn 2017, June Parry o Bwllheli yn derbyn ei gwobr gan Rhiannon Gregory.