Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Tlws y Tiwtor 2023

Rhoddir y tlws hwn i diwtor Cymraeg sydd yn, neu wedi gwneud, cyfraniad nodedig i'r sector Dysgu Cymraeg. Cyflwynir y Tlws ym Maes D yn Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd ddydd Sadwrn 5 Awst a gofynnir i'r enillydd fod yn bresennol. 

Gallwch chi naill ai argraffu'r ddogfen PDF hon a'i phostio i:

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol
Y Llwyfan 
Heol y Coleg
Caerfyrddin
SA31 3EQ

neu 

gallwch chi lenwi'r ffurflen isod yn electronig. 

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn enwebiadau yw 30 Mehefin 2023.

Os oes unrhyw gwestiynau gyda chi, cysylltwch â swyddfa@dysgucymraeg.cymru

 

(cyfeiriad e-bost, rhif ffôn, cyfeiriad / e-mail address, phone number, address)

(cyfeiriad e-bost, rhif ffôn, cyfeiriad / e-mail address, phone number, address)