Logo_Porffor_CMYK     cymraeg

Croeso cynnes

Mae gan bawb wahanol resymau dros ddysgu’r Gymraeg – i gefnogi plant mewn addysg Gymraeg, efallai, neu i ehangu cyfleoedd gwaith.

Os wyt ti’n awyddus i wella neu ymarfer dy Gymraeg, neu os wyt ti’n chwilio am gwrs i ddechreuwyr ar gyfer ffrind neu berthynas, cei wybodaeth drwy ddilyn y dolenni isod.

Yn y Gwanwyn, bydd cyrsiau ‘Cymraeg Gwaith’ newydd ar gael fydd yn rhoi cyfle i bobl ddysgu’r Gymraeg gyda chefnogaeth eu cyflogwyr. Bydd mwy o wybodaeth am y cyrsiau ar gael cyn bo hir.

Os oes gen ti unrhyw ymholiadau, mae croeso i ti gysylltu â ni ar 0300 323 4324 neu swyddfa@dysgucymraeg.cymru

 

Gŵyl newydd i ddysgwyr

Bydd cyfle i ddysgwyr y Gymraeg fwynhau siarad yr iaith mewn gŵyl genedlaethol newydd, Ar Lafar, diolch i bartneriaeth rhwng y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, Amgueddfa Cymru a’r Llyfrgell Genedlaethol.  Mwy o wybodaeth.

Penodi Aelodau o’r Bwrdd Ymgynghorol

Gwahoddir ceisiadau gan unigolion i fod yn aelodau annibynnol o Fwrdd Ymgynghorol y Ganolfan.  Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

Cronfa gymorth ariannol

Mae cymorth ariannol ar gael i ddysgwyr y Gymraeg er mwyn eu cynorthwyo i ddysgu’r iaith.  Nod y gronfa yw cyfrannu at gostau megis gofal plant, arholiadau, costau teithio a deunyddiau dysgu.  Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

 

Noder mai gwefan dros dro yw hon – mae Safle Rhyngweithiol newydd yn cael ei adeiladu.

 

 

Pam fod pobl eisiau siarad Cymraeg…


Gwyliwch ein hysbyseb…

Darllen Mwy »

Ar Lafar

Darllen Mwy »

Alisa yn ail-gysylltu gyda’i gwreiddiau

Darllen Mwy »

Cynllun Strategol

Llun clawr Cymraeg

 

Gyda’n gilydd

Darllen Mwy »