Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Eisteddfod yr Urdd

Eisiau cryfhau eich Cymraeg?
Croeso

Dych chi'n mwynhau Eisteddfod yr Urdd?

Dych chi eisiau cryfhau eich Cymraeg?

Mae llawer o gyrsiau Dysgu Cymraeg ar gael.

Mae mwy o wybodaeth ar gael isod, neu dewiswch y botwm canlynol i chwilio am gwrs.

Cyrsiau Dysgu Cymraeg

Mae cyrsiau haf ar gael, a bydd cyrsiau newydd yn dechrau fis Medi. 

Bydd cyrsiau wyneb-yn-wyneb ac mewn dosbarthiadau rhithiol ar gael.

Bydd cyrsiau ar gael i bawb, o ddechreuwyr i ddysgwyr profiadol.

Dewiswch y botwm isod i chwilio am gwrs, neu e-bostiwch swyddfa@dysgucymraeg.cymru os oes angen help.

Cwrs hunan-astudio

Methu aros i ddechrau?

Dych chi'n gallu dilyn cwrs hunan-astudio ar-lein am ddim.

Dewiswch y botwm isod am fwy o wybodaeth.

Gweithlu Addysg

Dych chi'n gweithio yn y byd addysg?

Dych chi'n gallu dilyn cwrs Dysgu Cymraeg am ddim.

Dewiswch y botwm isod am fwy o wybodaeth.

18-25 oed

Dych chi rhwng 18-25 oed?

Dych chi’n gallu dilyn cwrs Dysgu Cymraeg am ddim. 

Dewiswch y botwm isod am fwy o wybodaeth.