Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Ymholiadau Technegol

Llenwch y ffurflen isod os ydych chi wedi profi unrhyw faterion technegol gyda'n gwefan. Rydym yn parhau i ddatblygu ein gwefan i sicrhau ein bod yn darparu'r profiad gorau posibl i'n holl ddysgwyr. Felly, bydd unrhyw faterion technegol rydych chi wedi'u profi o gymorth i helpu ni i wella ein holl wasanaethau.

Cofiwch gynnwys cymaint o wybodaeth â phosib. e.e. os ydych chi'n defnyddio un o'n cyrsiau ar-lein, cofiwch gynnwys enw'r cwrs, rhif uned a rhif sleidiau.

Llwythwch unrhyw wybodaeth a allai ein helpu i ddatrys eich mater yn gyflymach e.e. screenshot o'r dudalen, clip fideo cyflym