Croeso! 'Dyn ni’n brysur yn datblygu ein gwefan newydd.

Bydd modd chwilio am gyrsiau a chofrestru ar-lein cyn bo hir. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, ebostiwch swyddfa@dysgucymraeg.cymru

Croeso - Dysgwch Gymraeg gyda ni.

Os wyt ti eisiau gwella dy Gymraeg, neu os wyt ti’n chwilio am wersi Cymraeg ar gyfer rhywun arall, mae dewis o gyrsiau ar gael ledled Cymru. 

Straeon diweddaraf

Newyddion diweddaraf