Dod o hyd i gwrs

Dechrau
 • Chwilio am gwrs

  Dod o hyd i gwrs

  Beth yw'r lefelau?
  Ddim yn siwr beth yw dy lefel?
  Cymryd y cwis
 • Fy nysgu

  Eisiau dysgu mwy? Wnei di gwblhau’r ffurflen.

  Hoffet ti ddilyn cwrs neu ymarfer dy Gymraeg? Rho wybod ac fe wnewn ni ein gorau glas i helpu. Diolch! Creu cyfrif
 • Cwrs blasu

  'Dyn ni’n brysur yn datblygu'r ardal yma.

Croeso - Dysgwch Gymraeg gyda ni.

Os wyt ti eisiau gwella dy Gymraeg, neu os wyt ti’n chwilio am wersi Cymraeg ar gyfer rhywun arall, mae dewis o gyrsiau ar gael ledled Cymru. 

Straeon diweddaraf

Newyddion diweddaraf