Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Ystadegau Dysgu Cymraeg

Data dysgwyr Dysgu Cymraeg

Ystadegau Dysgu Cymraeg

Mae data'r rhaglen Dysgu Cymraeg yn cael eu rheoli gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Mae cronfa ddata ganolog yn casglu gwybodaeth gan bob dysgwr wrth iddynt gofrestru i fynychu cwrs. Mae’r wybodaeth hon yn cynnwys manylion am y dysgwr (e.e. enw, cyfeiriad, dyddiad geni) a’r cwrs (lefel, lleoliad, dwyster y dysgu).

Mae'r data a gesglir yn wahanol i’r data a gasglwyd ar gyfer y sector yn y gorffennol. Mae’r dull o gasglu’r data hefyd yn wahanol. Yn dilyn rhoi Cynllun Rheoli Data y Ganolfan ar waith, y flwyddyn lawn gyntaf o ddata sydd gan y Ganolfan i’w rhannu yw data ar gyfer y flwyddyn academaidd 2017-2018 (1 Awst 2017–31 Gorffennaf 2018)Nid oes felly modd gwneud cymariaethau cywir gyda data cyn 2017-2018.

Data Dysgu Cymraeg 2022 - 2023

 

Cyfnod Data: 1 Awst 2022 - 31 Gorffennaf 2023

Dyddiad Cyhoeddi: Dydd Mawrth 2 Ebrill 2024

 

Rydym yn gyhoeddwyr ystadegau swyddogol

Mae'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn gyhoeddwyr ystadegau swyddogol. Wrth gyhoeddi ein data, byddwn yn cydymffurfio â Chod Ymarfer Awdurdod Ystadegau'r DU (UKSA).

 

Beth yw'r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau?

Mae'r cod yn cyflwyno fframwaith er mwyn sicrhau bod ystadegau yn ddibynadwy, o ansawdd ac yn werthfawr.

Mae'r cod wedi ei seilio ar yr egwyddorion hyn gan osod y gweithdrefnau angenrheidiol er mwyn eu sicrhau.

Trwy gydymffurfio â'r cod, gall defnyddwyr yr ystadegau ymddiried yn y wybodaeth a gynhyrchir gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Egwyddorion

Ymddiriedaeth yn y sefydliadau a'r rhai sy'n cynhyrchu ystadegau a data

 • Gonestrwydd a dilysrwydd
 • Penderfyniadau annibynnol ac arweiniad
 • Rhyddhau’n drefnus
 • Prosesau a rheolaeth sy’n dryloyw
 • Gallu proffesiynol
 • Llywodraethu data

Data a dulliau sy'n sicrhau ystadegau o ansawdd

 • Ffynonellau data addas
 • Dulliau cadarn
 • Sicrhau ansawdd

Ystadegau sy'n bodloni angen cymdeithas am wybodaeth

 • Perthnasedd i ddefnyddwyr
 • Hygyrchedd
 • Eglurdeb a chrebwyll clir
 • Arloesi a gwella
 • Effeithlonrwydd a chymesuredd

Beth fyddwn ni'n ei wneud os bydd y cod wedi ei dorri?

 • Byddwn yn hysbysu'r Ystadegydd Cenedlaethol os oes cwynion am safon ein cyhoeddiadau ystadegol.
 • Byddwn yn adrodd wrth yr Ystadegydd Cenedlaethol os bydd data yn cael ei ryddhau yn ddamweiniol neu mewn modd anghywir.
 • Bydd Y Ganolfan Dysgu Cymraeg yn ymchwilio i amgylchiadau os bydd yn arwain at dorri'r cod ac yn rhoi gwybod i Awdurdod Ystadegau'r DU (UKSA).
 • Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau am yr ystadegau, yna cysylltwch â Swyddfa@dysgucymraeg.cymru.