Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Ystadegau Dysgu Cymraeg

Mae data'r rhaglen Dysgu Cymraeg yn cael eu rheoli gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Mae cronfa ddata ganolog yn casglu gwybodaeth gan bob dysgwr wrth iddynt gofrestru i fynychu cwrs. Mae’r wybodaeth hon yn cynnwys manylion am y dysgwr (e.e. enw, cyfeiriad, dyddiad geni) a’r cwrs (lefel, lleoliad, dwyster y dysgu).

Mae'r data a gesglir yn wahanol i’r data a gasglwyd ar gyfer y sector yn y gorffennol. Mae’r dull o gasglu’r data hefyd yn wahanol. Yn dilyn rhoi Cynllun Rheoli Data y Ganolfan ar waith, y flwyddyn lawn gyntaf o ddata sydd gan y Ganolfan i’w rhannu yw data ar gyfer y flwyddyn academaidd 2017-2018 (1 Awst 2017–31 Gorffennaf 2018)Nid oes felly modd gwneud cymariaethau cywir gyda data cyn 2017/18.