Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Darparwyr cyrsiau

Mae'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn gweithio gydag 11 o ddarparwyr cyrsiau ledled Cymru. Cliciwch ar y dolenni isod i ddod o hyd i gwrs neu weithgareddau Dysgu Cymraeg yn eich ardal chi.

Mae Dysgu Cymraeg Caerdydd yn darparu cyrsiau yn y brifddinas.
Mae Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe yn darparu cyrsiau yn Abertawe, Port Talbot a Chastell Nedd.
Mae Dysgu Cymraeg Y Fro yn darparu cyrsiau ym Mro Morgannwg.
Mae Dysgu Cymraeg Morgannwg yn darparu cyrsiau yn Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf a Phen-y-Bont ar Ogwr.
Mae Dysgu Cymraeg Gwent yn darparu cyrsiau yng Nghaerffili, Torfaen, Blaenau Gwent, Casnewydd a Sir Fynwy.
Mae Dysgu Cymraeg Sir Benfro yn darparu cyrsiau yn Sir Benfro.
Mae Dysgu Cymraeg Sir Gâr yn darparu cyrsiau ar gyfer dechreuwyr yn Sir Gaerfyrddin.
Mae Dysgu Cymraeg Ceredigion - Powys - Sir Gâr yn darparu cyrsiau yn y canolbarth a Sir Gaerfyrddin.
Mae Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin yn darparu cyrsiau yng Ngwynedd, Môn a Chonwy.
Mae Dysgu Cymraeg Gogledd Ddwyrain yn darparu cyrsiau yn Sir y Fflint, Sir Ddinbych a Wrecsam.
Mae Dysgu Cymraeg Nant Gwrtheyrn yn darparu cyrsiau preswyl yn 'y Nant', canolfan arbennig ym Mhen Llŷn.