Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Dyn ni wedi symud i ddysgu ar-lein ac o bell. Byddwn yn diweddaru’r wefan gyda mwy o wybodaeth neu fe allwch gysylltu gyda’ch darparwr cwrs lleol.

Hygyrchedd

Mae Llywodraeth Cymru’n ymdrechu i sicrhau bod gwefan Llywodraeth Cynulliad Cymru yn hygyrch ac yn hawdd i bawb ei defnyddio.

Mae cynllun y safle'n cymryd i ystyriaeth defnyddwyr sy'n ddall neu sydd â nam ar eu golwg, ac mae'n addas ar gyfer meddalwedd darllen sgrin poblogaidd. Os ydych yn cael trafferth defnyddio llygoden, gallwch lywio'r wefan drwy ddefnyddio bysellfwrdd yn unig.

Mae hygyrchedd gwefan Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar Ganllawiau ar Hygyrchedd Cynnwys y We 1.0 Consortiwm y We Fyd-Eang (W3C). Mae Llywodraeth y Cynulliad yn gweithio gydag awduron cynnwys y we, datblygwyr a sefydliadau pobl anabl i fodloni'r safon AA lle bynnag y bo modd.