Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Dyn ni wedi symud i ddysgu ar-lein ac o bell. Byddwn yn diweddaru’r wefan gyda mwy o wybodaeth neu fe allwch gysylltu gyda’ch darparwr cwrs lleol.

Dysgu Cymraeg

Cyrsiau Dysgu Cymraeg

Mae cyrsiau Dysgu Cymraeg ar gael mewn cymunedau ledled Cymru, yn ystod y dydd a gyda'r nos. Mae'r cyrsiau yn cael eu cynnal gan rwydwaith o ddarparwyr cwrs ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Dych chi'n gallu dod o hyd i gwrs yma neu gwyliwch ein fideo sy'n dangos yr holl gyfleoedd sydd ar gael i ddysgu'r Gymraeg.

Os dych chi'n defnyddio YouTube, beth am danysgrifio i'n tudalen er mwyn gweld fideos ychwanegol yma?

Dod o hyd i gwrs

 

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Y Ganolfan sy'n gyfrifol am bob agwedd ar y sector Dysgu Cymraeg – o’r cwricwlwm ac adnoddau ar gyfer tiwtoriaid i ymchwil, marchnata, cyfathrebu ac e-ddysgu.

Sefydlwyd y Ganolfan mewn ymateb i'r adroddiad Codi Golygon: adolygiad o Gymraeg i Oedolion. Mae’r Ganolfan yn gweithredu fel corff hyd braich oddi wrth Lywodraeth Cymru, sy’n ei hariannu, a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, a enillodd y tendr i’w sefydlu.

Rhoi’r dysgwyr yn gyntaf yw prif nod y Ganolfan ac mae’r gwerthoedd brand isod wedi’u gwreiddio yn ei holl waith: 

Bydd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn sicrhau bod dysgwyr o bob cefndir yn cael croeso, cefnogaeth ac anogaeth ar eu taith i ddysgu’r iaith. Bydd y Ganolfan yn gwneud ei gwaith yn broffesiynol, yn flaengar a chydag ymrwymiad.

Estyn

Mae Estyn yn arolygu gwaith y Ganolfan a'i darparwyr. Dyma arolwg Estyn ar ddarparwr cwrs y Ganolfan, Dysgu Cymraeg Gwent.  Dyma arolwg Estyn ar waith Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe.

Cylchlythyr

Darllenwch newyddion diweddara'r Ganolfan.

 

Strwythur staffio’r Ganolfan

O'r chwith i'r dde: Efa Gruffudd Jones yw Prif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, Dona Lewis yw'r Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Cynllunio a Datblygu, Helen Prosser yw'r Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu a Hannah Thomas yw'r Cyfarwyddwr Marchnata a Chyfathrebu.

darparwyr lleol

Cysylltu â ni

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol
Heol y Coleg
Caerfyrddin
SA31 3EP

Ebostiwch swyddfa@dysgucymraeg.cymru neu ffoniwch 0300 323 4324

(Wedi'i chofrestru yn Lloegr a Chymru.  Rhif y cwmni: 09914004)

Ymunwch â ni ar:

Youtube Dysgu Cymraeg Facebook Dysgu Cymraeg Twitter Dysgu Cymraeg