Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Dysgu Cymraeg

Cyrsiau Dysgu Cymraeg

Mae cyrsiau Dysgu Cymraeg ar gael mewn cymunedau ledled Cymru, yn ystod y dydd a gyda'r nos. Mae'r cyrsiau yn cael eu cynnal gan rwydwaith o ddarparwyr cwrs ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Dych chi'n gallu dod o hyd i gwrs yma neu gwyliwch ein fideo sy'n dangos yr holl gyfleoedd sydd ar gael i ddysgu'r Gymraeg.

Os dych chi'n defnyddio YouTube, beth am danysgrifio i'n tudalen er mwyn gweld fideos ychwanegol yma?

Dod o hyd i gwrs

 

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Y Ganolfan sy'n gyfrifol am bob agwedd ar y sector Dysgu Cymraeg – o’r cwricwlwm ac adnoddau ar gyfer tiwtoriaid i ymchwil, marchnata, cyfathrebu ac e-ddysgu.

Sefydlwyd y Ganolfan mewn ymateb i'r adroddiad Codi Golygon: adolygiad o Gymraeg i Oedolion. Mae’r Ganolfan yn gweithredu fel corff hyd braich oddi wrth Lywodraeth Cymru, sy’n ei hariannu, a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, a enillodd y tendr i’w sefydlu.

Rhoi’r dysgwyr yn gyntaf yw prif nod y Ganolfan ac mae’r gwerthoedd brand isod wedi’u gwreiddio yn ei holl waith: 

Bydd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn sicrhau bod dysgwyr o bob cefndir yn cael croeso, cefnogaeth ac anogaeth ar eu taith i ddysgu’r iaith. Bydd y Ganolfan yn gwneud ei gwaith yn broffesiynol, yn flaengar a chydag ymrwymiad.

Estyn

Mae Estyn yn arolygu gwaith y Ganolfan a'i darparwyr. Dyma arolwg Estyn ar ddarparwr cwrs y Ganolfan, Dysgu Cymraeg Gwent.  Dyma arolwg Estyn ar waith Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe.

Cylchlythyr

Darllenwch newyddion diweddara'r Ganolfan.

 

Strwythur staffio’r Ganolfan

O'r chwith i'r dde: Efa Gruffudd Jones yw Prif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, Dona Lewis yw'r Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Cynllunio a Datblygu, Helen Prosser yw'r Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu a Hannah Thomas yw'r Cyfarwyddwr Marchnata a Chyfathrebu.

darparwyr lleol

Cysylltu â ni

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol
Heol y Coleg
Caerfyrddin
SA31 3EP

Ebostiwch swyddfa@dysgucymraeg.cymru neu ffoniwch 0300 323 4324

(Wedi'i chofrestru yn Lloegr a Chymru.  Rhif y cwmni: 09914004)

Ymunwch â ni ar:

Youtube Dysgu Cymraeg Facebook Dysgu Cymraeg Twitter Dysgu Cymraeg