Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cyrsiau Dysgu Cymraeg a'r Ganolfan Genedlaethol

Cyrsiau Dysgu Cymraeg

 • Mae cyrsiau Dysgu Cymraeg ar gael yn ystod y dydd a gyda'r nos, wyneb yn wyneb ac mewn dosbarthiadau rhithiol.  Gallwch hefyd ddysgu ar-lein, yn annibynnol. 
 • Mae'r cyrsiau yn cael eu cynnal gan ddarparwyr cyrsiau y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.
 • Mae cyrsiau ar gael ar wahanol lefelau dysgu.
 • Dych chi'n gallu dod o hyd i gwrs ar ein chwilotwr neu beth am ddechrau gyda un o'n cyrsiau blasu ar-lein?
 • Dych chi hefyd yn gallu gwylio ein fideos ar YouTube.
Dod o hyd i gwrs

 

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Sefydlwyd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn 2016, ac mae'n gyfrifol am bob agwedd ar y sector Dysgu Cymraeg – o’r cwricwlwm ac adnoddau ar gyfer tiwtoriaid i ymchwil, marchnata, cyfathrebu ac e-ddysgu.

Rhoi dysgwyr yn gyntaf yw nod y Ganolfan, gan:

 • Groesawu a chefnogi dysgwyr o bob cefndir wrth iddynt fwynhau dysgu’r iaith.
 • Gweithredu gydag argyhoeddiad ac uchelgais, gan arwain cynlluniau arloesol a blaengar i ddenu cynulleidfaoedd newydd.
 • Gweithio’n agos gyda phartneriaid a chyflogwyr i sicrhau bod cyfleoedd i ddysgu a defnyddio’r Gymraeg ym mhob man.

Estyn

 • Mae Estyn, arolygiaeth addysg a hyfforddiant Cymru, yn arolygu gwaith y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a'i darparwyr cyrsiau. 
 • Mae Estyn wedi cyhoeddi ei adroddiad arolygiad ar ddarparwr Dysgu Cymraeg Y Fro, sy'n cael ei gynnal gan Gyngor Bro Morgannwg ar ran y Ganolfan Genedlaethol.
 • Ewch i wefan Estyn am fwy o wybodaeth am waith yr arolygiaeth.  

Cylchlythyr

Darllenwch newyddion diweddara'r Ganolfan.

Strwythur staffio’r Ganolfan

O'r chwith i'r dde: Dona Lewis yw Prif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, Helen Prosser yw'r Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu a Hannah Thomas yw'r Cyfarwyddwr Marchnata a Chyfathrebu.

darparwyr lleol

Cysylltu â ni

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol                                     

Y Llwyfan                                                                                 

Heol y Coleg                                                                             

Caerfyrddin                                                                             

SA31 3EQ                                                                          

Ebostiwch swyddfa@dysgucymraeg.cymru neu ffoniwch 0300 323 4324

(Wedi'i chofrestru yn Lloegr a Chymru.  Rhif y cwmni: 09914004)

Ymunwch â ni ar:

Youtube Dysgu Cymraeg Facebook Dysgu CymraegTwitter Dysgu Cymraeg Instagram Dysgu Cymraeg