Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Dysgu Cymraeg

Cyrsiau Dysgu Cymraeg

Mae cyrsiau Dysgu Cymraeg ar gael yn ystod y dydd a gyda'r nos, gyda'r mwyafrif yn cael eu cynnal mewn dosbarthiadau rhithiol ar hyn o bryd. Mae'r cyrsiau yn cael eu cynnal gan rwydwaith o ddarparwyr cyrsiau ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Dych chi'n gallu dod o hyd i gwrs yma neu beth am ddechrau dysgu trwy ddilyn un o'n cyrsiau blasu ar-lein?

Os dych chi'n defnyddio YouTube, gallwch danysgrifio i'n tudalen er mwyn gweld fideos ychwanegol yma.

Dod o hyd i gwrs

 

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol sy'n gyfrifol am bob agwedd ar y sector Dysgu Cymraeg – o’r cwricwlwm ac adnoddau ar gyfer tiwtoriaid i ymchwil, marchnata, cyfathrebu ac e-ddysgu.

Sefydlwyd y Ganolfan mewn ymateb i'r adroddiad Codi Golygon: adolygiad o Gymraeg i Oedolion. Mae’r Ganolfan yn gweithredu fel corff hyd braich oddi wrth Lywodraeth Cymru, sy’n ei hariannu, a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, a enillodd y tendr i’w sefydlu.

Rhoi’r dysgwyr yn gyntaf yw prif nod y Ganolfan ac mae’r gwerthoedd brand isod wedi’u gwreiddio yn ei holl waith: 

Bydd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn sicrhau bod dysgwyr o bob cefndir yn cael croeso, cefnogaeth ac anogaeth ar eu taith i ddysgu’r iaith. Bydd y Ganolfan yn gwneud ei gwaith yn broffesiynol, yn flaengar a chydag ymrwymiad.

Estyn

Mae Estyn, arolygiaeth addysg a hyfforddiant Cymru, yn arolygu gwaith y Ganolfan a'i darparwyr cyrsiau. Ewch i wefan Estyn am fwy o wybodaeth.  Yn ddiweddar, arolygwyd darparwr y Ganolfan, Dysgu Cymraeg Ceredigion - Powys - Sir Gâr, sy'n cael ei gynnal gan Brifysgol Aberystwyth.  Darllenwch yr adroddiad.

Cylchlythyr

Darllenwch newyddion diweddara'r Ganolfan.

 

Strwythur staffio’r Ganolfan

O'r chwith i'r dde: Efa Gruffudd Jones yw Prif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, Dona Lewis yw'r Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Cynllunio a Datblygu, Helen Prosser yw'r Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu a Hannah Thomas yw'r Cyfarwyddwr Marchnata a Chyfathrebu.

darparwyr lleol

Cysylltu â ni

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol                                     

Y Llwyfan                                                                                 

Heol y Coleg                                                                             

Caerfyrddin                                                                             

SA31 3EQ                                                                          

Ebostiwch swyddfa@dysgucymraeg.cymru neu ffoniwch 0300 323 4324

(Wedi'i chofrestru yn Lloegr a Chymru.  Rhif y cwmni: 09914004)

Ymunwch â ni ar:

Youtube Dysgu Cymraeg Facebook Dysgu CymraegTwitter Dysgu Cymraeg Instagram Dysgu Cymraeg