Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Croeso!

  • Cefnogi a helpu pobl i ddysgu a mwynhau'r Gymraeg yw prif nod y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.
  • Y Ganolfan sy'n gyfrifol am bob agwedd ar y sector Dysgu Cymraeg, o'r cyrsiau ac adnoddau i hyfforddi tiwtoriaid ac ymchwil.
  • Mae cyrsiau Dysgu Cymraeg ar gael yn ystod y dydd a gyda'r nos, wyneb yn wyneb ac mewn dosbarthiadau rhithiol.  Gallwch hefyd ddysgu ar-lein, yn annibynnol. 
  • Mae'r cyrsiau yn cael eu cynnal gan ddarparwyr cyrsiau y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.
  • Mae cyrsiau ar gael ar wahanol lefelau dysgu.
  • Dych chi'n gallu dod o hyd i gwrs ar ein chwilotwr neu beth am ddechrau gyda un o'n cyrsiau blasu ar-lein?
  • Dych chi hefyd yn gallu gwylio ein fideos ar YouTube.
Dod o hyd i gwrs

 

Mwy am y Ganolfan

Sefydlwyd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn 2016.  Mae'n cynnig cyfleoedd amrywiol i bobl ddysgu a mwynhau'r Gymraeg, gan gynnwys:

Mae cyrsiau penodol ar gyfer pobl ifanc 18-25 oed, sydd ar gael am ddim.  Mae cyrsiau hefyd am ddim ar gyfer y gweithlu addysg.

Estyn

  • Mae Estyn, arolygiaeth addysg a hyfforddiant Cymru, yn arolygu gwaith y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a'i darparwyr cyrsiau. 
  • Mae Estyn wedi cyhoeddi ei adroddiad arolygiad ar Nant Gwrtheyrn, sy'n darparu cyrsiau preswyl Cymraeg ar ran y Ganolfan Genedlaethol.
  • Ewch i wefan Estyn am fwy o wybodaeth am waith yr arolygiaeth.  

Cylchlythyr

Darllenwch newyddion diweddara'r Ganolfan.

Strwythur staffio’r Ganolfan

Dona Lewis yw Prif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, Helen Prosser yw'r Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu, Hannah Thomas yw'r Cyfarwyddwr Marchnata a Chyfathrebu, Lowri Bunford-Jones yw'r Cyfarwyddwr Cynllunio a Datblygu a Meinir Ebbsworth yw'r Cyfarwyddwr Strategol.

darparwyr lleol

Cysylltu â ni

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol                                     

Y Llwyfan                                                                                 

Heol y Coleg                                                                             

Caerfyrddin                                                                             

SA31 3EQ                                                                          

Ebostiwch swyddfa@dysgucymraeg.cymru neu ffoniwch 0300 323 4324

(Wedi'i chofrestru yn Lloegr a Chymru.  Rhif y cwmni: 09914004)

Ymunwch â ni ar:

Youtube Dysgu Cymraeg Facebook Dysgu CymraegTwitter Dysgu Cymraeg Instagram Dysgu Cymraeg