Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Dysgu Cymraeg

Cyrsiau Dysgu Cymraeg

Mae cyrsiau Dysgu Cymraeg ar gael mewn cymunedau ledled Cymru, yn ystod y dydd a gyda'r nos. Mae'r cyrsiau yn cael eu cynnal gan rwydwaith o ddarparwyr ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Gallwch ddod o hyd i gwrs yma.

Cefndir y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Y Ganolfan sy'n gyfrifol am bob agwedd ar y sector Dysgu Cymraeg – o’r cwricwlwm ac adnoddau ar gyfer tiwtoriaid i ymchwil, marchnata, cyfathrebu ac e-ddysgu.

Sefydlwyd y Ganolfan mewn ymateb i'r adroddiad Codi Golygon: adolygiad o Gymraeg i Oedolion. Mae’r Ganolfan yn gweithredu fel corff hyd braich oddi wrth Lywodraeth Cymru, sy’n ei hariannu, a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, a enillodd y tendr i’w sefydlu. 

Dogfennau

Strwythur staffio’r Ganolfan

Efa Gruffudd Jones yw Prif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.  Dona Lewis yw'r Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Systemau, Helen Prosser yw'r Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu a Hannah Thomas yw'r Cyfarwyddwr Marchnata a Chyfathrebu.

Swyddi

Mae’r Ganolfan yn hysbysebu'r swydd isod:

Prif Swyddog Data a Dadansoddi (00940)

Llawn Amser, Parhaol

Cyflog: £30,395 - £34,189 y flwyddyn

Lleoliad: Caerfyrddin (Ystyrir lleoliadau eraill)

Dyma'r swydd ddisgrifiad a'r ffurflen gais.

Os hoffech sgwrs anffurfiol am y cyfle hwn, mae croeso i chi gysylltu â Dona Lewis ar dona.lewis@dysgucymraeg.cymru

Dyddiad cau: 3 Mawrth 2019, 5yp

Cylchlythyr

Darllenwch newyddion diweddara'r Ganolfan:

Cysylltu â ni

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol
Heol y Coleg
Caerfyrddin
SA31 3EP

Ebostiwch swyddfa@dysgucymraeg.cymru neu ffoniwch 0300 323 4324

(Rhif y cwmni: 09914004)