Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Dysgu Cymraeg

Cyrsiau Dysgu Cymraeg

Mae cyrsiau Dysgu Cymraeg ar gael yn ystod y dydd a gyda'r nos, gyda'r mwyafrif yn cael eu cynnal mewn dosbarthiadau rhithiol ar hyn o bryd. Mae'r cyrsiau yn cael eu cynnal gan rwydwaith o ddarparwyr cyrsiau ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Dych chi'n gallu dod o hyd i gwrs yma neu beth am ddechrau dysgu trwy ddilyn un o'n cyrsiau blasu ar-lein?

Os dych chi'n defnyddio YouTube, gallwch danysgrifio i'n tudalen er mwyn gweld fideos ychwanegol yma.

Dod o hyd i gwrs

 

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol sy'n gyfrifol am bob agwedd ar y sector Dysgu Cymraeg – o’r cwricwlwm ac adnoddau ar gyfer tiwtoriaid i ymchwil, marchnata, cyfathrebu ac e-ddysgu.

Sefydlwyd y Ganolfan mewn ymateb i'r adroddiad Codi Golygon: adolygiad o Gymraeg i Oedolion. Mae’r Ganolfan yn gweithredu fel corff hyd braich oddi wrth Lywodraeth Cymru, sy’n ei hariannu, a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, a enillodd y tendr i’w sefydlu.

Rhoi’r dysgwyr yn gyntaf yw prif nod y Ganolfan ac mae’r gwerthoedd brand isod wedi’u gwreiddio yn ei holl waith: 

Bydd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn sicrhau bod dysgwyr o bob cefndir yn cael croeso, cefnogaeth ac anogaeth ar eu taith i ddysgu’r iaith. Bydd y Ganolfan yn gwneud ei gwaith yn broffesiynol, yn flaengar a chydag ymrwymiad.

Estyn

Mae Estyn, arolygiaeth addysg a hyfforddiant Cymru, yn arolygu gwaith y Ganolfan a'i darparwyr cyrsiau. Ewch i wefan Estyn am fwy o wybodaeth.  Yn ddiweddar, arolygwyd darparwr y Ganolfan, Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin, sy'n cael ei gynnal gan Brifysgol Bangor.  Darllenwch yr adroddiad.

Cylchlythyr

Darllenwch newyddion diweddara'r Ganolfan.

 

Strwythur staffio’r Ganolfan

O'r chwith i'r dde: Efa Gruffudd Jones yw Prif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, Dona Lewis yw'r Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Cynllunio a Datblygu, Helen Prosser yw'r Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu a Hannah Thomas yw'r Cyfarwyddwr Marchnata a Chyfathrebu.

darparwyr lleol

Cysylltu â ni

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol
Heol y Coleg
Caerfyrddin
SA31 3EP

Ebostiwch swyddfa@dysgucymraeg.cymru neu ffoniwch 0300 323 4324

(Wedi'i chofrestru yn Lloegr a Chymru.  Rhif y cwmni: 09914004)

 

Ymunwch â ni ar:

Youtube Dysgu Cymraeg Facebook Dysgu CymraegTwitter Dysgu Cymraeg Instagram Dysgu Cymraeg