Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Cefndir

Mae'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn gyfrifol am bob agwedd ar sector Dysgu Cymraeg – o’r cwricwlwm ac adnoddau ar gyfer tiwtoriaid i ymchwil, marchnata, cyfathrebu ac e-ddysgu.

Sefydlwyd y Ganolfan mewn ymateb i'r adroddiad Codi Golygon: adolygiad o Gymraeg i Oedolion 

Nod y Ganolfan yw denu dysgwyr newydd at yr iaith a chynyddu'r niferoedd sy'n siarad ac yn mwynhau'r Gymraeg.

Mae’r Ganolfan yn gweithredu fel corff hyd braich oddi wrth Lywodraeth Cymru, sy’n ei hariannu, a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, a enillodd y tendr i’w sefydlu. 

Mae'r Ganolfan yn gweithio gydag o 11 o ddarparwyr ledled Cymru, sy'n cynnal cyrsiau ar ei rhan.

Dogfennau

Strwythur staffio’r Ganolfan

Efa Gruffudd Jones yw Prif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.  Dona Lewis yw'r Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Systemau, Helen Prosser yw'r Cyfarwyddwr Strategol a Hannah Thomas yw'r Cyfarwyddwr Marchnata a Chyfathrebu.

Swyddi

Mae’r Ganolfan yn chwilio am Brif Swyddog Cyfathrebu, Rhan Amser, Parhaol, i weithio yng Nghaerfyrddin (ystyrir lleoliadau eraill hefyd).  Darllenwch y disgrifiad swydd am fwy o wybodaeth.  Dyma’r ffurflen gais.  Y dyddiad cau yw 6 Gorffennaf 2018, 5.00pm.  I gael sgwrs anffurfiol am y swydd, ebostiwch hannah.thomas@dysgucymraeg.cymru  

Mae’r gallu i gyfathrebu a gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Cysylltu

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol
Heol y Coleg
Caerfyrddin
SA31 3EP

Ebostiwch swyddfa@dysgucymraeg.cymru neu ffoniwch 0300 323 4324

(Rhif y cwmni: 09914004)