Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Croeso!

Beth yw'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol?

 • Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol sy’n gyfrifol am bob agwedd ar y sector Dysgu Cymraeg.
 • Mae’r Ganolfan yn gweithio gydag 11 darparwr cyrsiau sy’n cynnal cyrsiau ar ei rhan.  Mae mwy o wybodaeth ar y ddolen hon - darparwyr lleol. 
 • Mae cyrsiau ar gael yn ystod y dydd a gyda’r hwyr, ar wahanol lefelau rhuglder: Mynediad (ar gyfer dechreuwyr); Sylfaen; Canolradd; Uwch a Gloywi. 
 • Mae cyrsiau dan arweiniad tiwtor ar gael mewn dosbarthiadau rhithiol a rhai wyneb-yn-wyneb.
 • Dych chi’n gallu dilyn cyrsiau hunan-astudio ar-lein, a chyrsiau sy’n cyfuno dysgu dan arweiniad tiwtor gyda modiwlau hunan-astudio ar-lein.
 • Mae’r Ganolfan yn cynnal cynllun ‘Cymraeg Gwaith’ sy’n darparu cyrsiau wedi’u hariannu’n llawn, mewn gweithleoedd.
 • Mae’r Ganolfan hefyd yn cynnal cynlluniau eraill sy’n targedu gwahanol grwpiau, gan gynnwys ‘Cymraeg yn y Cartref’, ‘Croeso i Bawb’, ‘Cymraeg Pobl Ifanc', a darpariaeth ar gyfer y gweithlu addysg - dilynwch y dolenni canlynol am fwy o wybodaeth.

Cyfleoedd i ddysgu Cymraeg

Estyn

 • Mae Estyn, arolygiaeth addysg a hyfforddiant Cymru, yn arolygu gwaith y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a'i darparwyr cyrsiau. 
 • Mae Estyn wedi cyhoeddi ei adroddiad arolygiad ar Dysgu Cymraeg Sir Benfro, sy'n darparu cyrsiau ar ran y Ganolfan Genedlaethol.

 • Dewiswch y botwm isod er mwyn dysgu mwy am waith yr arolygiaeth.  

Staffio

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol wedi’i rhannu’n bedair cyfarwyddiaeth:

 • Y Gyfarwyddiaeth Dysgu ac Addysgu sy’n gyfrifol am agweddau cwricwlaidd. 
 • Y Gyfarwyddiaeth Marchnata a Chyfathrebu sy’n gyfrifol am hyrwyddo’r sector. 
 • Y Gyfarwyddiaeth Cynllunio a Datblygu sy’n gyfrifol am gyllid a systemau rheoli perfformiad a phrosiectau amrywiol, gan gynnwys Cymraeg Gwaith. 
 • Y Gyfarwyddiaeth Strategol sy’n gyfrifol am y ddarpariaeth ar gyfer pobl ifanc 16-25 oed.

Cysylltu â ni 

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Y Llwyfan

Heol y Coleg

Caerfyrddin

SA31 3EQ

E-bostiwch swyddfa@dysgucymraeg.cymru neu ffoniwch 0300 323 4324

(Wedi'i chofrestru yn Lloegr a Chymru.  Rhif y cwmni: 09914004)

Ble 'dyn ni?